Cartographica Neerlandica Topographical names for Ortelius Map No. 61


Scales

Quadrant Text
B1  Milliaria parua|1 2 3 4 5|Milliaria mediocra hćc scala continet|1 2 3 4 5|Maxima quinque hic gradus designat|1 2 3 4 5 (C1) [Small miles|1-5|This scale has average miles|1-5|This figure designates 5 large miles|1-5]

Oceans, Seas, Bays, Gulfs, Straights, Capes

Quadrant Text
A1  Laghe
E2  MERIDIES
A3  ZVYDER ZEE|Germanici Maris sinus.

Placenames

Quadrant Text
E2  Abeeck
B2  Aedelst
C3  Aelburg
C3  Aelst
B1  Ael|ten
B2  Aert
E2  Aeswiller
C2  Ae˙n
C2  Affertem
E2  Aken
A1  Alber:|gen.
D2  Alde e˙ck
D2  Aldeborg
E1, E2  Aldenhauen
B3  Alden|ray.
C3  Alem
C3  Alfen
B1  Alijdam
A1  Almeloo.
B3  Alpen
E1  Alstdorp
B1  Alstede
B3  Alt Schermbeeck
C3  Altena
C3  Amel|roy
B3  Amersfoort
B3  Ame|rongen
B2  Amsen
E1  Angeldorp
B2  Angel|re.
B2  Angeren
D1  Anger|oirt
C2, B2  Anholt
E2  Anstelra˙d
B2  Anstoet
C2  Apeldorn
C3  Apeltę
B2  Appeldorne
B3  Appe|burg
C3  Arkel.
B2, A2  Arkensteen
B3  Arler
B2  Arnhem
C3, B3  Arrichő.
D2  Arsell.
C2  Arsen
B3  Art
C3  Artoy
D1  Asburg
C2  Asperden
C3  Asperę
C2  Aspoel
D2  Asten
B2  Aswijn
C2  Auermőrpte.
D2  Auerwich|ten
C2  Auer|Aselt
C3, B3  Auesaet
B3  Awerhuis
B3  
C2, D2  Backel
B2  Baeck
B3  Bael
D2  Baerle
C2  Balcken
C2  Balgoen
B3  Barent
B3  Barnefelt
C3  Batenburg.
B2, A2  Bathman
C2  Bauenhol
D2  Baxon
C2  Bebber
D1  Bebber|dijck
E1  Bedwer
B2  Beeck
B3  Beeck
B3  Beeck
C2  Beeck
D2  Beeck
E1  Beeck
E2  Beeck
B2  Beeckbergen
D2  Beeckdom
D2  Beeck|berg.
B3, D1  Beensom
C2, B2  Beerlin|gen
C2  Beers
C3  Beest
E2  Beijeck
B2  Bein|mell.
E2  Bekendorp
D2  Belfelt
D1  Bellich
C2, C1  Bellinchanen
B3  Benecamp
C2  Beningen
B3  Bennecom
A1  Benthem
C3  Bera
C3  Berchem
E1  Berchem
B3  Berck
C2  Berck
E2  Bereden
A2  Berehcloes|ten
D1  Berg.
D2  Berge:|len
C2  Bergen
E2  Bergint
E2  Bermen
B1  Berwer
D2  Beselen
C2  Beterwerd
B2  Bethanien
B2  Bethle:|hem
E1  Bettichauę
B3  Beuerweert
A1  Beuer|sonderen.
C2  Bienen
C2  Biesenb.
B2  Bijlant
E2  Bijngera˙
C2  Bijrten
B2  Billion
C2  Bislich
C2  Blanckenberg
D2  Bleerick
C2  Blij:|rerswij|ck
C2  Blijenbeeck
C3  Blocklam
D1  Blomers
C3  Bochouen
D1  Bodberg
B3, B1  Boecholt
B3  Boedberg
D1  Boekum
B3  Boerbeeck
B3  Boesegem
D2  Boesum
D1  Boetgę
E1, E2  Boislaer.
E1  Bokelmond
C2  Boltz|luer.
D1  Bomme:|rich
C3  Bommel
B2  Borkelo
B1, C1  Borken
D2  Born
E2  Born.
A1  Borne
B3  Bornen
B3  Borth
E2  Bortschat
A2  Boxbergen
C2  Boxmer
D2  Bracht
C3  Brae|kel.
E2  Brakelen
E2  Brebent
B1  Bredefoort
E2, D2  Breeberen
D2  Breeij
C2  Briene
E2  Broensum
B2  Broiehuis
D2  Broijel.
B2  Bronchorst
C2, B2  Brouchorst
D1  Brouck
C2, D2  Brouckhuisen
E1  Brouwijler
C3  Brucom
D2  Bruggen
D2  Bruinfrai
E1  Bru˙l
B3  Bru˙nen
B2  Brűmen
E2, D2  Buchten
A2  Buckhorst
C2  Bueghem
B3, C3  Bueren
C3, B3  Buerę|malzę
B3  Bunschoten
B2  Burg
C3  Burgha|rę
E1, D1  Burgilen
B3  Burick
D1  Burijck
C2  Bymen
B3  B˙esken
C2  Calcar
B2  Calden|hauen
B3  Camp.
A2  Campen
A2  Camperveen
D1  Capel
C3  Cappela|uesaet
C2  Cappelle
C2  Car:|uen|hem
C2, D2  Castenray
E1  Caster
A2  Caten
C2  Catwijck
C3  Chartusers
A2  Clarawater
A2  Clarenberg
C2  Claren|beeck
D1  Clatzen
D1  Cleine|broick
E2  Clemmen
E1  Clerff
C2  Cleue
B2  Cluijs
B2  Coetwijck
E1  Colen
E1  Coninxhauę
E1  Coninx|dorp
B3  Coten
D1  Crakow
C2  Cranę|borg.
D1  Crefeldt.
C3  Cromvort
B2  Cruisenfort
B3, C3  Cuelenborch.
C3  Cuik
C2  Cuyck
D2  Daelheim
D1, D2  Dalem
E2  Dalem
D2  Dalenbroick
A2  Dalfsen
C3  Da|lem
C2  De hijl|den
C3, B3  Deest
C3  Deijl
B1, A1  Delden
C3  Demen
A1  Denickham
C3  Derenborg
B2  Deuenter
B2  Diem
B1, A1  Diepenhem
B2, A2  Diepen|veen
B2  Dieren
A2  Dijck|ling
E2  Dijlsen
C2  Dijsen|donck
B3  Dinxla|ken
C2  Doddedael
E1  Dodemans|kirche
A2  Doerne
D2, C2  Doerne
A2, A3  Doerspijck
D1  Doers|magen
B2  Doesborch
C3  Donck
D1  Donck
C2  Dons:|burg
B2  Doren:|burg
B2  Dorewert
B3  Dorn
C3  Dorn
C2  Dornick
C2, B2  Dornick
A3  Dorri:|gedam
B3  Dorsten
B2  Dortt
B2  Dotechem
D2, E2  Douerę
B3, C3  Do˙e:|wert
B2  Dreemp
B3  Dreuenich
D1  Dreuę
B2  Driel
C3  Driel
C2  Driesberg
C3  Drucę
C3  Drumel
C3  Druynen
D2, E2  Drőme
D1, C1  Duisborg
B2  Duisterfort
D1  Duißeldorp
D2  Dulcken
D2  Dulcken|raijd
B3  Dungen
E1  Duren
C3  Dusen
C3  Duten
B2  Duuen.
C2  Duyfelu.
D1  D˙ckhof.
B3  D˙nffort.
B2  D˙n|per
D2  Echt.
B3  Eede
A3  Eedeam
B3  Eege
B2  Eelden
D2  Eelen
D1  Eelsen
A1  Eembuerę
A2  Eepe
B1  Eepen
B2  Eer|beeck
E2  Eesden
E2  Egelshauen
C2  Eijl
B3  Eijnde
A2  Elburg
B2  Ellecom
D2  Elmpt
D2  Elsen
B2  Elspeet
B2  Elst
B3  Eluerick
D2  Elzum
E2  Elßla
A1  Em:melinchę
E1  Embich
B3  Embruggen
A3  Emeloirt
B2  Emeren
C3  Eminchouę
D1  Emmerick
C2  Emme|rick
B3  Emmickhui|sen
C3  Empel
A3  Enchusen
E2  Engeldorp
C3  Engelen
B2  Engelholt
A3  Ens.
B1, A1  Enschede
C3  Enspijck
A1  Enteren
B3  Eppichauen
D1  Eppick|hauen
D2, E2  Erkelens
B3  Ermelen
D1  Erpra˙d.
E1  Esch
B2  Etten
B3  Euerdin|gen
C2  Ewijck
B3  Eylender|heijde
A1  Eyschen
E1  Eß.
B3, D1  Eßen
B3  E˙l.
B2, B3  E˙schaten
A1  E˙schę|brugge
B2  Falburg
B3, C3  Fechtel.
D1  Fijsel
A1  Freenswegen
A1  Friesen:|veen
B2  Fr˙enborg
B3  Furt
E1, D1  Gaeckraid
B2  Galileę
E2  Gangele.
B2, B3  Garderen
B3  Gardorp
C2  Gasel
D1, D1  Gatz:|wiler
E2  Gebrokesuijen
A2  Geelmu˙den
B2  Geesteren
C2  Geesteren
B3  Geijst
C2  Geijs|berg.
C3  Geisen
C3  Geldermale
E1  Gelech
E2  Gelekir|chen
D1  Gelen
C3  Gellicom
C2  Gelre
D1  Genaden|dael
C2, B2  Gende|rongen.
C2  Geneperhuis
D1  Gerra˙d
D1  Gerrishem
B1, B2  Gesekercapp.
C2  Gestelen
E2  Geuenich
C3  Gewand
B1  Ghoer
D2  Ghor
B1  Gijbergen
A1  Gijldelu˙s
B3  Gijnde|renge
D1  Gijsenkir|che
B3  Glabbeeck
D1  Glabbeeck
C2  Goch
D1  Golbelfra˙
B3, C3  Golberdinge
C2  Gonadędal.
C3  Gorikum
B2  Gorsel.
B1  Graes
C2  Graesdonck
A2, B2  Graete|ringen
C2  Graeue
A2  Grafhorst
C2  Grafwe|gen
B3  Graiff
A1  Gramsberge
D2  Gratom
D2  Grefra˙d
D2  Grelbe
C2  Griet
C2  Griethu|sę.
A1  Grim|ber
B3  Groc
B2  Groesen
B3  Groeters|wijck.
C2  Groeybeek
B1  Grolle
E1  Grone
C2  Groningen
B2  Grontsteen
B1  Grooten Boerl.
C3  Grotelit
B2, B3  Grumsfort
D1  Grîmeli|huisen
E2  Guel
D1  Guldenraijd
B2  Guldenspiker
E1  Gulick
E2  Gulpen
E1  Guste
E2  Guttickhauen
C3  Gămeren
C2  Gęnep
B2  Hacfort
B3  Hacfort
E1  Hacken|broick
C2  Haelt
C2  Haeps
E1  Haesel
C3  Haesten
C2  Haffen
C2  Hage
C2  Hagen|bos
B2  Hal.
C2  Halderen
B3  Halen
D2  Halen
A2, B2  Halten
A2  Ham
C2  Ham
B3  Ham:|mijnkele
D2  Hanertzra˙d
B3  Hangenstain
A3, B3  Harder wijck
C3  Haren
D2  Harken
B3  Harsloo
B3  Harstgen
B3, B2  Harten
D2  Harten
B2  Hartzeamp
C3  Haruerden
C2  Hasum
A2  Hattem
C2  Hattert
E2, D2  Hauert.
B1  Haxbergen
C2  Hazelai
C2  Haßelt
A2  Haßelt.
C3  Hedingen
B2  Heekeren
D2  Heel
B3  Heel.
A2  Heems
D1  Heerd
A2  Heer|de.
E2  Hees
B2  Hees.
A1  Heesope
C3  Heeswijck
C2  Heeß
D2  Helden
A2  Helendorn
D2  Hellenra˙
C3  Hellow.
C3  Hemert
C3  Hemert
D1  Hemert
B2  Hengel
A1  Hengell.
D2, E2  Hensberg
C3  Heol
A2  Herden|borch.
D2  Heringen|Int zant
D2  Herken:|bosch.
E2  Herll
C3, C2  Hernen
C3  Herpen
C3  Herpt
A1  Hersebar
C2  Herst
B2  Heruelt
B2  Heruelt
C2, B2  Herwijn
C3  Herwijn
C3  Herwij|nen
E2, D2  Heventer
B3  Hey|en
B3  He˙den
D1  He˙dorp
C2  He˙en
A2  He˙nde
E2  Hians gelen
E2  Hijl:|bort
C3  Hijn
A2  Hijnwerden
E2  Hillesberg
D1  Himelgeijst
D2  Hinsbeeck
C3  Hoeke|len
B2  Hoel|som
B3  Hoemen
B3  Hoesden
C3  Hoesden
B3  Hoevelakę
C3  Hogeblocklant
B2  Hogenforen
C3  Hoichte
D2  Hoithuisen
B3  Holhuisen
B3  Holt
B2  Holt:|huis
D1  Holtbotgen
C2  Holthuise
D2  Holtmule
E1, D1  Holwij:|ler.
D2  Hombosch
D1, c1  Hombu:|rg.
C2  Homen
C2  Homer|sum
E1  Hompos
C2  Honpel.
E1  Hontes|dorp
C3  Hontmart [in 1579 changed to houtmart]
B3  Hontswijck
C2  Honzelaer
C2, B2  Hooch Elten
A3  Horn
D2  Horn
C2  Horst
D2, C2  Horst
D1  Horst.
E1  Hottorp
E2  Houtem
E2  Houtem
B3  Houten
C2  Houten|donck
B2  Ho|moith
B3, C3  Ho˙cop
B3  Huekelim
C2  Huelen
C2  Hueps
C3  Hueseling
B2  Huesen
C2  Huijtem
B3  Huisen
C2  Huiswerd
C2  Huit
B2  Huite|ren
E2  Huiugę
D2  Hukelhauę
D1  Hulck|ra˙a
B2, C2  Hulhu|sen
B3  Hulken|stein
D1  Huls
A2  Hulsber:|gen.
B2  Hummel.
D2  Hunßel
B2  Huseberg
B3  Hu˙ns
B3  Hămer|den
B2, B3  Hűme
E1  Ighendorp
E2  Illondorp
B3  In dornick
D2  Inde mijlle
A1  Ingden
B3  Ingen
D2  Ingenbocholt
B2  Inghuusen
D2  Int broick
B3  Int ha˙|sken
B3  Int Lunken
C2  Int|ham
D2  Iost.
C2  Iselburg
A2  Iselmu˙dę
C2  Isem
C3, B3  Isendor
D2  Itteuort
D1  Iuggen
C2  Kalbeeck
D2  Kaldekirche
B3  Kalę|broick
B2, A2  Kannen:|burch
B3  Karncpen
D1  Karst
B2  Karuell
C3  Kedigem
D2  Keiser|bosch
C2  Kelloy.
B2  Kemna
B3  Kemna
D1, D2  Kempen
D2  Kempen
B2  Keppel
C2  Keppelen
D2, E2  Kerckhauę
C3  Kerckwijck
C2  Kerck|dom
E1  Kerpen
D1  Kersmich
B3  Kerteren
D1  Ketwijck
C2  Keuelaer
D1  Keysers|werd
C2  Keßel
C3  Keßel
D2  Keßel.
D2  Keßingen.
C2  Ke˙lar
D2  Kijnroo
D1  Kin|raijd
B3  Kirchelde
E2  Kirchraijd
D2  Kirchę|beeck
D1  Knechtsteden
E2  Koerent|zich.
C2  Kollick
D1  Kollęburch
C2  Kraienveę
B3  Kruiden|berg
D1  Kruis|bergen
E1, E2  Kuckha|uen (D1) (D2)
D1  Kăhusen
A1  Laerwolde
B2  Laet
D1  Lanck
C2, B2  Lanckfort.
E1  Lange
E2, D2  Langebrouck
D2  Langefelt
C2, C3  Langel
C3  Langel.
D2  Langendonck
C2  Langen|donck
D1  Langen|donck
E1  Lan|gędonck
B2  Lathem
D1  Lazone
E1  Lech|gennich
D1  Lecken
B3  Lee.
C2  Leem|huis
C3, B3  Leerbroick
C3  Leerdam
B3  Leersen
B2, C2  Leinen
C2, B2  Lendt
B3  Leuendael
D2  Leuero˙
C3  Leuwen
B2  Lichtenfort
D2  Liesel
D1  Lijdberg
B3  Lijende
B3  Lijmbeke
C2  Lijmhorst
D1  Lijn
C2  Lijnden
C2  Lijnden
D2  Lijne
E1  Lijtt
A1  Lingen
B3  Lipper|heyden
C2  Lo:|edt
D2  Lobbreecht
C2  Lobeth
B2  Lochem
D2  Lodt.
B3  Loe.
E2  Loedt.
B2  Loel.
B2  Loenen
C2  Loere:|waert
E1  Londorp.
B2  Loo.
C2  Loon
C3, C2  Loon
A1  Looseren
C2, D2  Lottem
E2  Louenich
E1  Louenith
C3  Louen|stein
C2, D2  Luenen
C2  Luere
B3  Luesden
E2  Luick
B2  Luinborst
B3  Lunteren
D2  Luttel|horst
D1  Lutz|rayd
E2  Lădaer
D1  Lăekem
B2, C2  Lęgel
E2  L˙nnich
C3  L˙tto˙een
C3  Machbaren
C2  Mackon
B1  Maersell
C3  Maes:|bommel
D2  Maesbracht.
D2  Maese˙ck
C2  Maeshees.
E2  Maestricht
C2  Malden
B2  Mal|burch
C2  Manen|water
B3  Manrick
C3  Maren
C2  Maresel
B1  Marfelt
E2  Marieberg
B3  Marien:|dael.
C3, B3  Marien:|werde.
C2  Marienbo|om
B2  Mariendael
B3  Marien|vrede
B2, A2  Markeloo (A1)
A2  Mastebroek
C2  Mater|born
E2  Mechel.
B3  Meel
C2  Meer
E2  Meersem
E2  Meesick.
C3  Megem
E1  Meijerhof.
E1  Melaten
B3  Mense:|laer
C2  Merr
C2  Merr
D1  Merr
C3, B3  Merr:|kerck
E1  Merrem
D1  Metmen
C3  Metteren
D2  Meyel.
B2  Meyer˙ck
B3  Me˙e|rick
D1  Middelflun
B2  Midlachten
C2  Mierle
D1  Mijl:|fort
C2  Mijlingę
E2  Mijllę
E2  Mijrkelkerck
D1  Milendonck
C2  Mill.
B2  Millingę
E1  Moerkirche
B3, D1  Moers
E1  Moesdorp
D1  Mommen.
C2  Monderberg
B2  Monichusen
A3  Monickedam
D2  Montfort
C2  Monwijck
C2  Mormpten
B2  Mosel
C2  Moyant
E1, D1  Muendt.
B2  Muers
B3  Mui:|der|berg.
C2  Mullem
E1  Mullem
E2  Mullem
D1  Mullę
D1  Muni|kű
E2  Munster|gelę
E1  Muntzen
E1  Muntzen
B3, A3  Mu˙dę
C2  M˙delaer
B3  Naerden
A2  Nazareth.
C3  Necrael
D1  Neder Ra˙d
E1  Nederen
D2  Nederwichtę
C2  Neder|morpt
D2  Neder|weert
D2  Neer
C2  Neer Aselt
C2, B2  Neer Elten
D2  Neer Itter
E2, D2  Neer Oetere
C2  Neerbosch
B3  Neerlangen|broeck
C3  Neer˙ne
C2  Nergęna
C2, B2  Netterdę
B2, A2  Niebroick
C2  Niekerch
D1, C1  Niekerck
B3  Niekercken
D1  Niekirch
C2  Niel
D2  Niel
E1  Niel
D2  Nienborg
D1  Nieuburg
E1  Nieudecken
A1  Nieuhusen
B2  Nieulant
C2  Nieumegę
B2  Nieu|beeck
E2  Nieu|stat
C3  Niewalem
C3, B3  Niewelant
D1  Nie|werck
C2  Nijencloister
D1  Nijenha:|uen.
D1  Nijersen
C3  Nijsterick
D1  Niuenem
A1  Noorthorn
D2  Nuenem
A3  Nunspeet
C2  Nutterdę
D1  Nu˙s.
D1  Nyekerck
E1  Nyercherden
C2  Observăten
B3, C3  Ochteren
A1, B1  Ochtorp.
C2  Ocy.
D1  Odekir|chę
C2  Oeleberg
C2  Oerle
C2  Oesel
C2  Oetersem
A1  Oetmarsem
C3  Offerdę
C2, B2  Oistekhole
C3  Oister:|wijck
B2  Oisterbeeck
B3  Oisterfelt
C2  Oisterum
D1  Oister|ra˙d
A2  Oldebroick
C2, D2  Oldekirch.
A1, B1  Oldemullen
A1  Oldenzeel.
A2  Olst.
A2  Omme
B3  Ommerę
D1  Onß lieuer|frawen cap.
E1  Onßer fra|wen tző|Walde
A2  Oosterwollde
B2  Op den|wardt
E2  Op gelen
C2  Op leecke
C2  Op Loo.
E1  Op merse
E2  Op Oeteren
B2  Op Rees
C2  Op Wankel
B2  Op:|borl
D2  Op:|hauen
C3  Opael.
E2  Opbicht
C2  Opburg
D2  Ophauen
C2  Ophowe
C2  Opren
D1  Opten stein
E2  Opten|zw˙fel
D2  Opterhard
B2  Op|bentick
C3  Op˙nen
A2  Ordel
D1  Ordingen
D2  Orsbach
B3  Orsoy
C3  Orthen
B3  Osenborg
B1  Ottensteen
B2  Otterloo
C2  Oualbe|rg.
C3  Oude Waeter
B3  Oudenaerde
E1  Ouerem
D1  Ouer|cloist.
A2  Ouer|ijst
E2  Ousbeec
C3  Out|hoesden
B3  Overlangen|broeck
C3, B3  Oyon
D1  Oyten bruyl
C3  Oß.
C2  Oßębroit
B3  O˙ck
C3  O˙en
B2  Padefort
B2  Pan|deren
B2  Parrick
D1  Pijpersstein
E1  Pollem
C2  Ponc
D2  Poster|holt
D2, E2  Poxel
C3  Po˙e|royen
C2  Praest
B1, C1  Praestin:|gen
C2, B2  Prusto
C3  Pufelick
A2  Putten
B3  Putten
C3  Ra:|uestein
A2  Raelte
B3  Raesveldt
E2, D2  Rageraid
D1  Raid
C2  Raij
E2  Raijd
B1, C1  Randsdorp
A1  Ranshorst
D2  Rathum
E2  Rathum
D1  Rattingen
B3  Rauedswijn
B3, B2  Ra|ntwij|ck
B1  Ra˙
B3  Ra˙
E1  Ra˙d
A2  Rechteren
B2  Ree
E2  Reeckom
C2  Rees
B2  Reesen
D2  Regelen
B2  Reijncom
C2  Reke
B1, C1  Remen
B3  Repelen.
A2  Rha
B3, B1  Rhee.
B3  Rhenen
D2  Rijckraijd
E2  Rijditerich
E2  Rijm|borg
C2  Rijnderen
E1, D1  Rijndorp
B3  Rijswijck
C3  Rijs|wijck
B3  Rin:|geberch.
E2  Roerdorp
D1  Roesel
D2, E2  Roesteren
B3, D1  Roe|rort
D2  Roggel
C3  Rono˙
C2, B2  Roodespij|ker
B1, B2  Roohorst (C1)
E2  Rorich
B2  Rosendael
C2  Rosendael
A2  Rowueen
B2  Ro|dętorn
C2  Ro|sum
C3  Roßum
B3, C2  Ruerdt
B2  Ruerloo
E1  Ruijsborg
A2  Ruitenborg
C3  Rumel
D1  Rumel.
E1  Rungen
D2  Ruremonde
A1, A2  R˙sen
D1  S Hubert
D1  S Niclas.
D2  S Otilien
D2  S Panwels
D2  S Steuens
D2  S Tringard
C2  S.Ach|ven
C3  S.Annęberch
C2  S.Anthonis
D1, C1  S.Anthonis
D1  S.Anthonis|inder|heijden
C2  S.Ber:|narts.
E2  S.Corne:|lis.
D2  S.Elisabeth
C2  S.Hubert
A2  S.Ians|Camp
D2  S.Iohăs|berg
A1  S.Iorien
D1  S.Ioris
D2  S.Ioris|Am|moren
D1, E1  S.Lenartz
A1  S.Nicolaes|Cappel.
E2  S.Saluator
D2  S.Tonis|Ammeren
D2  S.|Nicolas
C2  Sambeeck
C2  San:|ten
A1  Satersloo.
D1, C1  Scaephuisens
B1, B2  Scaer
B3  Scalckwijck
E2  Scarpenzeel.
B3  Scarpen|seel
A1  Scepdorp
B2, C2  Scheeren|berge
B3  Schermbeeck
E2  Schijnfelt.
D1  Schijsbaen
D1  Schillong
B2  Schoelę
A2  Schoelę|borch
B3  Schoenre:|beeck
E2  Schonhavę
E2  Schoę|forst
A1  Schu:|dorp.
E2  Schu:|mert.
C3, B3  Sconre|werd
A2  Scottenbroick
B3  Seitę.
B3  Sermond
D1  SGrauen|broeck
E2, D2  Sgreuen:|bucht
B3  Sheren|loo.
C3  Shertogen|bosche
B2  Sijluolden
A1  Sipkeloo.
E2  Sitricht
E2  Sittart
C2  Slede|horst
D1  Slickum
B2, C2  Slie|kewyck
C2  Smit|huisen
D2  Someren
A2  Sonnenberg
C2  Spaer dorp
B2  Spanckerschę|torn
B2  Spanke|ren
E2  Spaubeeck
B3  Spelle
C3  Spijck
C2, B2  Spulberg
B1  Stadtloo
E2  Staelberg
D2  Stampraij
A2  Staphorst
B2, B3  Stauerden
B2  Steenbeeck
B2  Steender
D2  Steenkerc
E1  Steenstraet
E2  Stein
B3  Sterckeborch
B3  Sterekra˙
E1  Stertzenich
B3  Stockem
E2  Stockhem
D2, C2  Straelen
D1  Strump
D2, E2  Suste:|ren
B3  Suuerlick
D2  Swaerbroick
D2  Swalme
D2  Swannen|borch.
A2  Swarte sluys.
A2  Swarte|water
B3  Swartstein
E2  Swartzenwald
C2  Swa|neborg
E1  Taer
C2  Tbeen
C3  Tefelen
B2  Teijnderen
B3, B1  Ten|Kinck
B2  Ter leeth
E1  Ter Weijde
E2  Terbanck
B2  Terhorst
B3  Terhorst
D1  Teser
E2  Teueren
B3  Tgo˙
D1  Therdijck
B2, A2  Thonnep
D2  Thor
E1  Tiertz.
C2  Tijll.
C2  Tiltenha|ue
C2, B2  Tol|huis
B1  Trauchorst.
C3, B3  Tricht
A1  Tubbergen
C3  Tuijl
E2  Tulder
B2  Tveen
B2  Twello
D1  Twijstede
C2  Twijstede.
B2, A2  Twolde
B2  Tzelen
E2  Tzerwien
E1  tzom Ziechen
B3  Utrecht
E2  Valkenborch
C3  Varijck
B2  Varse|uelt
E2  Vbach
D2  Vde.
C2  Vden
D1, D2  Vden
C3  Veen
E2  Vekhauen
D2  Velden
D2  Velden.
B2  Velp
C2  Velp
A1  Velthusen
C2  Venetgę
D2  Venloo
D1  Venraijd
C2, D2  Venra˙d
B2  Ver:|woelde.
E2  Veraijd
E1  Verken
C2  Verlinchbeeck
C2  Vert
B3  Vianen
D1, D2  Viersen
E2  Vijcht
C2  Vijlter
C2  Vijnen
E1  Viller
C2, D2  Vlasraijd
B2  Vlft
C3  Vlieme
D2  Vlodorp
D1  Vlsem
A1  Vlsen
A2  Vn.
B1  Vnck
E1  Voelen
B2  Voerst
B3  Voorthuisen
A2  Vorahten
B2  Vorden
C2  Vorst
D1  Vorst
D2  Vorst
C2  Vorstenberg
E2  Vpen
B1, B2  Vrage:|ren
B1  Vreeden
B3  Vreeswijck
D1  Vrijmurs|heim
E2  Vrmont
A2  Vrst.
C3  Vucht
D2  Vucht
E2  Vucht
C3  Vueren
C2  Vurd
B3  Wa:|lech.
D2  Wachtendonck
B3  Wael
E2  Waerdden
B3  Wage|ning
C2  Walbeeck
B2, B3  Walfere
D1, E1  Walkenberg
B1  Wallien
E2  Walra˙d
B3  Walsom
D2  Waltniel
C3  Wamel
A1  Wamsel
D2  Wanckum
D1  Wanloo.
C2  Wanray
C2  Wansem
C2  Warden
C2  Warde|steen
E2  Warijck
B2  Warns:|fellt
E2  Was:|ra˙d.
D1  Wasenborgerhoff.
C3  Wayenoię
C2  Wa|erb|den
D2  Waßenberg
B2  Weel
C2  Weel
E2  Ween
B3, C2  Weerdt
A1  Weersel.
D2  Weert
B3  Weer|debroick
B3  Wees
C2  Wees
E1  Weesdorp
B1  Weesken.
B3  Weesop
B2  Weesterfort
A2  Weeßę
C2  Well
C3  Well.
B2  Wellop
A2  Welsen
A2  Wen:|neper Veen.
B3  Werckhouen
C3  Werdeburg
D1  Werden
A2  Werkeren
C3  Werthuise
B3  Wesel
A2  Wesep
E2  Weset
C2  Wettem
B1  Weßem
D2  Weßen
A2  Widerden
E1  Wietzenich
C2  Wijchen
B2  Wijchmoeth.
B3  Wijck
C3  Wijck
D1  Wijckaij
D1  Wijflichouę
A2  Wijge
D1  Wijlick
E2  Wijller
C2, B2  Wijlt
B2  Wijnbergen
C2, C3  Wijnsen
B1  Wijnter|swijck
C2  Wijnędael.
C2  Wijsen
D1  Wijtkirchen
A1  Wijtmaersen
B2  Wildenburg
C2  Winckel
A2  Windesem
C2  Wine|ke|dael
C2  Wisel
D1  Witter|ler.
B3  Woengen
E1, D1  Woeringen
B3, C3  Woesteroye
D2  Woggenm
B2  Wolfhees
C3  Worckum
E1  Wouren
B3  Wouwenberg
A1  Wthu˙s
C3  Wtwijck
C2  Wustenfeldelde
C2  W˙lre
A2  Ywerst
D1  Zaer
A2  Zal|lick
C3, B3  Zandijck
D1  Zappel|broick
E2, D2  Zauelen
B2  Zedam
C2  Zeefo|lick
C3  Zeenwaert
D2  Zeue|num
B2  Ze|uenaer
B3, C3  Zijde|velt
B2  Zijnderę
B2  Zijon
B3, C3  Zoelen
D1  Zons.
C2  Zonsbeeck
D2, D1  Zuchtelen
E1  Zulch
C3  Zulichem
E2  Zusterziel
B1  Zutloo.
B2  Zut|phen
A2  Zwanen|borch
E2  Zwicker|raid.
A2  Zwol.
C2, D2  Zwollegem
C2  Zőtfelt.

Countries, Regions, Provinces, Areas, Tribes, Polders, Woods

Quadrant Text
D1  BERGIAE DVCATUS|PARS.
A1  BE|.NTH:|EM.
C3  BRABAN|TIAE|PARS.
B2, B1  CO:|MI:|TATVS.|ZVT:|FANIAE.
E1  COLONIEN:|SIS|EPISC:|PARS.
C2  CVICK
E1  De Vilne
C2, D2  Die Peel
C2  Die Vegedie
B2  Die Veluwe [from 1579 to 1592 changed to Velnwe, after 1592 changed back to Veluwe.]
A2  Die Veluwe.
B2, C2  DV:|CA:|TVS|GEL
B3  DV:|CATUS|CLI|VIAE.
B3  EPISC:|TRAIECTEN:|SIS|PARS.
C2, C1  Fronnębrouck
C2, D2  GE|LR:|IA:|E.
E1  Gulicher Waldt.
D2  HOORN.
C2  Int Veen.
D1, E1  IVL:|IAE|DV:|CA:|TVS. (D2)
D2  KESSEL
E2, E3  LEODI:|ENSIS PRO:|VINCIĆ|PARS.
D1  MOERS.
A3  PARS|HOLLAND|DIAE.
A2, A1  TRANSI:|SALANA PROVIN:|CIA.
A1, B1  TWENT.
E2  VAL:KEN:|BORCH.
D2, C2  Veen
B1, C1  WESTPHALIAE|PARS.

Rivers, inlets, creeks

Quadrant Text
A2  Aa fl.
D1  Anger fl.
B2  Berkel fl.
B2  De olde Ysel fl.
A1  Dinckel fl.
B1  Dinckel fl.
B2  Doorvaert fl.
B3  Emser fl.
E1, D1  Erp fl.
B2  Grift fl.
B3  Kijster beeck fl.
B3  Lecke fl.
B3  Ling fl.
B3  Lippe fl.
B3  Me˙nrebeeck fl.
C3  Mosa fl.
D2  Neers fl.
B3  OldeYsel fl.
A2  Regge fl.
C2, C1  Rhijn
B3  Rhijn fl.
B3  Rhijn fl.
B3  Rhijn fl.
D1  Rhijn fl.
B3  Roer fl.
D2  Roer fl.
E1  Roer fl.
D2  Swalm fl.
A1  Vecht fl.
A2  Vecht fl.
B3  Vechte fl.
E2  Vn fl.
B2, C2  Waele fl.
C3  Waele fl.
E2  Worm fl.
A2  Ysel fl.
B2  Ysel fl.

Islands

Quadrant Text
A3  Marken
A3  Vrck

Privilege

Quadrant Text
A3  Cum priuilegio.

Cartouches

Quadrant Text
D3  GELRIAE,CLIVIAE,FINI:|TIMORVMQVE LOCORVM VERISSIMA DESCRIPTIO|Christiano Schrot. Auctore. (E3) [A very true representation of Gelria and Clivia, its places and borders, by Christian Schrot.]

Orientations

Quadrant Text
C3, D3  OCCID|E|NS.
B3  ORIENS.
A2  SEPTEN|TRIO

For questions/comments concerning this page, please e-mail info@orteliusmaps.com.