Cartographica Neerlandica Topographical names for Ortelius Map No. 62


Scales

Quadrant Text
B1  Milliari parua|Milliari mediocra hŠc scala continet,|Maxima quinque milliaria hic gradus designat (C1) [This scale contains small miles, average miles and 5 large miles.]

Oceans, Seas, Bays, Gulfs, Straights, Capes

Quadrant Text
C1  Beeck
A3  ZVYDER ZEE|Germanici Maris sinus

Placenames

Quadrant Text
E2  Abeeck
B2, B3  Aedelst
C3  Aelburg
C3  Aelst
B1  Aelten
B2  Aert
E2  Aeswiler
C2  Aeyn
C2  Affertem
E2  Aken
A1  Alber|gen
D2  Aldeborg
D2  Aldeeyck
E1, E2  Aldenhauen
C1  Aldenra 
C3  Alem
B3  Aler
C3  Alfen
B1  Alijdam
A1  Almeloo
C1, C2  Alpen
B1  Alstede
E1  Alstorp
C1  Alt Schermbeeck
C3  Altena
C3  Amelroy
B3  Amersfoort
B3  Ame|roingŕ
D2  Ammeren
B2  Amsen
E2  Amstelrayd
E1  Angeldorp
B2  Angeren
D1  Angeroirt
C2, B2  Anholt
B2  Anstoet
C2  Apeldorn
C3  Apeltem
B3  Appeburg
B2  Appeldorne
C3  Arkel
B2, A2  Arkensteen
B2  Arnhen
C3, B3  Arriche
D2  Arsell
C2  Arsen
C1  Art
C3  Artoy
D1, C1  Asburg
C2  Aspeel
C2  Asperden
C3  Asperŕ
D2  Asten
B2  Aswijn
C2  Auer Aselt
C1  Auerhuis
C2  Auerm§rpt
D2  Auerwichten
C3, B3  Auesaet
B3  A▀
C2, D2  Backel
B2  Baeck
C1  Baerl
D2  Baerle
C2  Balcken
C2  Balgoen
B3  Barent
B3  Barnefelt
C3  Batenburg
B2, A2  Bathman
C2  Bauŕhol
D2  Baxon
C2  Bebber
D1  Bebberdeijck
C3  Bechouen
E1  Bedwer
B2  Beeck
C1  Beeck
C2  Beeck
D2  Beeck
E1  Beeck
E2  Beeck
D2  Beeckberg
B2  Beeckbergen
D2  Beeckdom
C1  Beensom
C2, B2  Beerlingŕ
C2  Beers
C3, B3  Beest
E2  Bekendorp
D2  Belfelt
D1  Bellich
B2  Bemmelt
B3  Benecamp
C2  Beningen
B3  Bennecom
A1  Benthem
C3  Bera
A2  Berchclooster
C3  Berchem
E1  Berchem
C1  Berck
C2  Berck
E2  Bereden
D1  Berg
C2  Bergen
E2  Bergint
E2  Bermen
B1  Bernwer
D2  Beselen
C2  Beterwerd
B2  Bethaniŕ
B2  Bethe:|hem
E1  Bettichauen
A1  Beuersonderen
B3  Beuerweert
E2  Beyck
C2  Biene
C2  Biesenb.
E2  Bijngeray
C2  Bijrten
B2  Billion
C2  Bislich
C2  Blankenberg
D2  Bleer ck
C3  Blocklant
D1  Blomers
C2  Blyenbeeck
C2  Blyrerswyk
D1  Bodberg
C1, B1  Boecholt
C1  Boedberg
D1  Boekum
C1, D1  Boerbeeck
B3, C3  Boesegem
D2  Boesum
D2  Boesum
D1  Boetgŕ
C2  Boirz
E2, E1  Boistaer
E1  Bokelmond
C3  Bommel
D1  Bommerich
B2  Borkelo
B1, C1  Borken
D2  Born
E2  Born
A1  Borne
C1  Bornen
C1  Borth
E2  Bortschat
C2  Boxmer
D2  Bracht
C3  Braekel
E2  Brakelen
E2  Brebent
E2  Brecheren
B1, B2  Bredefoort
D2  Breey
C2  Briene
E2  Broensem
B2  Broiehuis
B2  Bronchorst
B2, C2  Bronchorst
E1  Brou:|wijler
D1, C1  Brouck
C2  Brouckhuisŕ
C3  Brucom
D2  Bruggen
C1  Bruijnen
D2, E2  Brunfrai
E1  Bru l
B2  Brűmen
E2, D2  Buchten
A2  Buckhorst
C2  Bueghem
C3, B3  Bueremalzŕ
B3, C3  Bueren
B2  Burg
C3, C3  Burgharŕ
D1  Burgilen
C1  Burick
D1  Burijck
B3  Buuschoten
B2  Bylant
C2, B2  Bymen
B3  B esken
C2  Calcar
B2  Calden|hauen
A2  Camp
C1  Camp
A2  Campen
A2  Camperveen
D1  Capel
C3  Cappelauesaet
C2  Cappelle
C2  Caruen:|hen
C2  Castenray
E1  Caster
A2  Caten
C2  Catwyck
C3  Chartusers
A2  Clarawater
C2  Clarenbeeck
A2  Clarenberg
D1  Clatzen
E1  Cleff
D1  Clein broid
E2  Clemmen
C2  Cleue
B2  Cluijs
B2, B3  Coetwijck
E1  Colen
E1  Coninxdorp
E1  Coninxhaerden
B3  Coten
D1  Crakow
C2  Cranŕborg
D1  Crefeldt
C3  Cromuort
B2  Cruisenfort
B3, C3  Cuelenborg
C3  Cuick
C2  Cuyck
C3  Dalem
D1  Dalem
E2  Dalem
D2  Dalenbroic
A2  Dalfsen
C3, B3  Deest
C2  Dehylden
A1, B1  Delden
C3  Demen
A1  Denickham
C3  Derenborg
B2, A2  Deuenter
C3  Deyl
B2  Diem
B1  Diepenhem
A2, B2  Diepen|veen
B2  Dieren
B2  Dijnper
C1  Dinxlaken
B3  Dirmŕ
C2  Doddedoel
E1  Dodemas|kirhe
A2  Doerne
C2, D2  Doerne
D1, E1  Doersmagen
B2  Doerŕburg
B2  Doesborch
C3  Donck
D1, D2  Donck
C2  Donsburg
A3, A2  Doorspijck
B2  Dorewer
B3  Dorn
C3  Dorn
B2  Dornick
C2  Dornick
A3, B3  Dorrigedam
C1  Dorst
B2  Dortt
B2  Dotechem
D2  Doueren
B3  Doye|wert
B2  Dreemp
C1  Dreuenich
D1  Dreuŕ
B2  Driel
C3  Driel
C2  Drisberg
C3  Drumel
C3, B3  Druten
C3  Druynen
D2, E2  Dr§me
C1, D1  Duisborg
B2  Duisterfort
D1  Dui▀eldorp
D2  Dulcken
D2  Dulkenrayd
C1  Dungen
E1  Duren
C3  Dusen
C3  Duten
B2  Duuen
C2  Duyfeln
E2, D2  Dylsen
C1  Dynsfort
C2  Dysendonck
D1  D ckhof
A2  D ckling
D2  Echt
B3, C3  Eechtell
A3  Eedam
B3  Eede
B3  Eege
B2  Eelden
D2  Eelen
D1  Eelfen
A1  Eemsbuerŕ
A2  Eepe
B1, A1  Eepen
B2  Eerbeeck
E2  Eesden
E2  Egelshauen
C1  Eijl
C2  Eijl
C1  Eijnde
A2  Elburg
D2  Elisabeth
B2  Ellecom
D2  Elmpt
D2  Elsen
B2  Elspeet
B2  Elst
C1  Elue|reijck
D2  Elzum
E2  El▀la
E1  Embich
B3  Embruggen
A3  Emeloiert
A1  Emmelinchen
B2  Emmere
C2  Emmerick
D1, C1  Emmerick
B3  Emmickhuisen
C3  Empel
A3  Enchusen
E2  Engeldorp
C3  Engelen
B2  Engelholt
A3  Ens
B1, A1  Enschede
C3  Enspyck
A1  Enteren
C3  Enunckhouŕ
C1  Eppichauen
D1  Eppickhauen
A1  Ereenswegen
D2, E2  Erkelens
B3  Ermelen
D1  Erpra d
E1  Esch
C1, D1  Essen
B2  Etten
B3, C3  Euerdingŕ
C2  Ewyck
B3  Eyende
B2, B3  Eyschaten
A1  Eyschen
A1  Eyschenbrugge
E1  E▀
B1  E bergen
C1  E lenderhe de
B2  Falburg
D1  Fijsel
A1  Friesenveen
C2  Frusto
C2  Frusto
B2  Fryenborg
C1  Furt
E1, D1  Gaeckraid
C2  Gaesdonck
B2  Galileŕ
C3  Gammeren
E2  Gangelt
B3, B2  Garderen
C1  Gardorp
C2  Gasel
D1  Gatzwiler
E2  Gebrokesuijen
A2  Geelmu den
B2  Geesteren
C2  Geesteren
C1  Geijst
C3  Geisen
C3  Geldermale
E1  Gelech
E2  Gelekirchen
D1  Gelen
C3  Gellicom
C2  Gelre
D1  Genadendael
C2, B2  Genderon|gŕ
C2  Gennadŕdal
D1  Gerrayd
D1  Gerrishem
B1, B2  Gesekercapp.
C2  Gestelen
E2  Geuenich
C3  Gewand
C2  Geys:|berg
B1  Ghoer
D2  Ghor
C1  Gijnderenge
D1  Gijsenkir|che
C1  Glabbeeck
D1, D2  Glabbeeck
C2  Goch
D1  Golbelfra 
B3, C3  Golberdinge
C3  Gorikum
B2  Gorsel
B1  Graes
A2  Grafhorst
C2  Grafweger
C1  Graiff
A1, A2  Gramsberge
D2  Gratom
C2  Graue
D2  Grefrayd
D2  Grelbe
C2  Griet
C2  Griethuse
A1  Grim|ber
B3  Groebe
C1  Groeters|wijck
A2, B2  Groete|rţgen
C2  Groeyheek
B1, B2  Grolle
E1  Grone
C2  Groningen
B2  Grontsteen
B1  Grooten|Boerl
C3  Grotelit
B2  Gro sen
B2, B3  Grumsfort
D1  Grţmeli|heuse
E2  Guel
D1, D2  Guldenraijd
B2  Guldenspiker
E1  Gulick
E2  Gulpen
E1  Guste
E2  Guttickhauen
A1  Gyldehuijs
C2  Gŕuep
B2  Hacfore
B3  Hacfort
E1, D1  Hackenbroick
C2  Haelt
C2  Haeps
E1  Haesel
C3  Haesten
C2  Haffen
C2  Hage
C2  Hagenhos
B2  Hal.torn
C1  Halen
D2  Halen
A2, B2  Halten
A2  Ham
C2  Ham
C1  Hammerden
C1  Hammijnkele
B3  Hangerstein
B3, A3  Harderwijck
C3  Haren
D2  Harken
B3  Harsloo
C1  Harstgen
B3, B2  Harten
D2  Harten
B2  Hartzcamp
C3  Haruerden
C2  Hasum
A2  Hattem
C2  Hattert
E2, D2  Hauert
D2  Hauertzrayd
B3  Hauten
B1  Haxbergen
C2  Hazelaer
A2  Ha▀elt
C2  Ha▀elt
C3  Hedinhusen
B2  Heekeren
B3  Heel
D2  Heel
A2  Heems
D1  Heerd
A2  Heerde
B2  Hees
E2  Hees
C3  Heeswyck
C2  Hee▀
C1  Heijden
D1  Heimel:|geijsl
D2  Helden
A2  Helendorn
D2  Hellenray
C3  Hemert
C3  Hemert
D1  Hemert
A1  Hengel
B2  Hengen
D2, E2  Hensberg
C3  Heol
D2  Hepener
A2  Herden|borch
D2  Heringen
D2  Herkenbosch
C3, C2  Hernen
C3  Herpen
C3  Herpt
A1  Hersebar
C2  Herst
B2  Heruelt
B2  Heruelt
B2, C2  Herwyn
C3  Herwyn
A1  Hesope
B3  Heyen
C2  Heyen
D1  He dorp
A2  He nde
E2  Hians gelŕ
E2, D2  Hijlbort
A2  Hijnwerden
E2  Hillesberg
D2  Hinsbeeck
C3  Hoeke|len
B2  Hoelfom
B3  Hoemen
B3  Hoesden
C3  Hoesden
B3  Hoeuelakŕ
C3  Hogeblocklant
B2  Hogenforen
C3  Hoichte
D2  Hoichuisŕ
C2  Holderen
C1  Holhuisen
C3  Hollow
C1  Holt
D1  Holtbotgen
B2, A2  Holthuis
C2  Holthuise
D2  Holtmule
D1  Holwijler
D2  Hombosch
D1  Homburg
C2  Homen
C2  Homersum
B2  Homich
E1  Hompos
C2  Honpel
E1  Hontes dorp
B3  Hontswyck
C2  Honzelaer
C2, B2  Hooch Elten
A3  Horn
D2  Horn
C2  Horst
C2, D2  Horst
D1  Horst
E1, D1  Hottorp
E2, D2  Houtem
E2  Houtem
C2  Houtendonck
C3  Houtmert
B3, C3  Ho cop
B3  Huekelum
C2  Huelem
C2  Hueps
C3  Hueseling
B2  Huesen
B3  Huisen
C2  Huisulerd
E2, D2  Huiugen
D2  Hukelhauen
D1  Hulekra d
B2  Hulhusen
B3  Hulkenstein
D1  Huls
A2  Hulsbergŕ
A3  Hulshost
B3  Humme
B2  Hummel
D2  Hun▀el
B2  Huseberg
B2  Hutteren
C2  Huytem
C1  Hu ns
C2  Hu t
C3  Hyn
E1  Ighendorp
E2  Illendorp
D2  Inde mijlle
B3, B2  Indornick
A1  Ingden
B3  Ingen
D2  Ingenbocholt
C1  Int Lunken
C2, D2  Intbroick
C1  Inthuijsken
D2  Intzant
C2  Iselburg
A2  Iselmu dŕ
C2  Isen
B3  Isendor
D2  Itterwort
D2  Jost
D1  Juggen
B2  Jughuusen
C2  Kalbeck
D2  Kaldekirche
B3  Kalŕ|broick
D1  Kamhusen
B2, A2  Kannen|burch
C1  Karnepen
D1  Karst
B2  Karuell
D1  Katwyck
C3  Kedigem
C2  Keijlaer
C2  Kellon
B3  Kemna
D1, D2  Kempen
B2  KemŃ
B2  Keppel
C2  Keppelen
C2, B2  Kerckdom
D2  Kerckhauŕ
C3  Kerckwyck
E1  Kerpen
D1  Kersmiel
D2  Keselbosch
B3  Kesteren
C2  Keuelaer
C2  Ke▀el
C3  Ke▀el
D2  Ke▀el
D1  Ke sers|werd
D2  Kijnroo
D1, D2  Kinraijd
C1  Kirchelde
E2  Kirchraijd
D2  Kirthenbeeck
D1  Knechtsteden
E2  Koerentzich
D1  Kollenburch
C2  Kraienveŕ
C1  Kruidenberg
D1  Kruisbergŕ
D2, E1  Kuckhauen (D1)
D1  Lackem
C2  Laedt
A1  Laerwolde
B2  Laet
A1  Laghe
D1  Lanck
C2, B2  Lanckfort
E2  Landear
E1, D1  Lange
E2  Langebrouck
D2  Langefelt
C2, C3  Langel
C3  Langel
C2  Langendonck
D1  Langendonck
E1  Langŕdouck
B2  Lathem
D1  Lazane
E1  Lechgennich
D1  Lecken
B3  Lee
C2  Leemhuus
C3, B3  Leerbroick
C3, B3  Leerdam
B3  Leersen
B2  Leinen
B2, C2  Lendt
B2  Lengel
B3  Leuendael
D2  Leueroy
C3  Leuwen
B2  Lichtenfort
D2  Liesel
D1  Lijn
E1  Lijtt
C1  Limbeke
C2, B2  Limhorst
B3  Ling fl
A1  Lingen
C1  Lipper|heyden
D2  Lobbreecht
C2  Lobeth
B2  Lochem
D2  Lodt
C1  Loe
E2  Loedt
B2  Loel
B2  Loenen
C2  Loere|waert
E1  Londorp
B2  Loo
C2  Loon
C3  Loon
A1  Looseren
C2  Lottem
E1  Louenich
E2, D2  Louenich
C3  Louŕstein
C2  Luenen
C2, C3  Luert
B3  Luesden
E2  Luick
B2  Luinhorst
B3  Lunteren
B1  Lutloo
D2  Luttelborst
D1  Lutzra d
C2  Lynden
C2  Lynden
D2  Lyne
E2  Lynnich
C3  Lyttoyen
D2  LŃgendonck
C2  Mackon
B1  Maersel
C3  Maesbommel
D2  Maesbracht
D2  Maeseyck
C2  Maeshees
E2  Maestricht
B2  Malburch
C2  Malden
B3  Manrick
C3  Maren
C2  Maresel
B1  Marfelt
E2  Marieberg
B2  Marien:|dael
C2  Marienbo§
C1  Mariendael
C1  Marienvrede
C2  Marienwater
C3, B3  Marienwer:|de
B2, A2  Markeloo
A3  Marken
A2  Mastebrock
C2  Materborn
E2  Mechel
B3  Meel
C2  Meer
E2  Meersem
E2  Meesick
C3  Megŕ
E1  Meijerhof
E1  Melaten
C2  Merr
C2  Merr
D1  Merr
E1  Merrem
C3, B3  Merrkerck
D1  Metmen
C3  Metteren
C2  Meydeluer
D2  Meyel
B2  Me er ck
C1  Me e|rick
C1, D1  Middelsteun
B2  Midlachten
C2  Mierle
D1  Mijlfort
C2  Mijllinge
E2  Mijrkelkerck
D1  Milendonck
C2  Mill
B2, C2  Millingŕ
E1  Moerkirche
C1, D1  Moers
E1  Moesdorp
D1  Mommen
C2  Monderberg
B2  Monichusen
A3  Monickedam
D2  Montfort
C2  Monwyck
C2  Mormpte
B2  Mosel
C2  Moyant
D1  Muendt
B2  Muers
B3  Muiderberg
E1  Mullem
E2  Mullem
C2  Mullen
D1, C1  Mullŕ
D1  Munikű
E2  Munstergelen
E1  Muntzen
E1  Muntzen
B3, A3  Muyden
E2  Myllen
C1  Mŕselaer
C3  Nachbaren
B3  Narden
A2  Nazareth
D1  Neder Payd
E1  Nederen
C2  Nederm§rpt
D2  Nederweert
D2  Nederwichtŕ
D2  Neer
C2  Neer Aselt
C2, B2  Neer Eltŕ
D2  Neer Itter
E2, D2  Neer Oetere
C3  Neerael
C2  Neerbosch
B3  Neerlangenbroeck
C3  Neerynt
C2  Nergŕna
C2, B2  Netterdŕ
B2, A2  Niebroick
C2  Niekerch
D1, C1  Niekerck
B3  Niekerken
D1  Niekirch
C2  Niel
D2  Niel
E1  Niel
C2  Niemmegen
D2  Nienborg
B2  Nieu Beeck
D1  Nieuburg
C2  Nieucloister
E1  Nieudecken
D1  Nieuenem
A1  Nieuhusen
B2  Nieulant
E2, D2  Nieustat
C3  Niewalem
C3, B3  Niewelant
D1  Niewerck
D1  Nijenhauen
A1  Noorthorn
D2  Nuenem
D1  Nuis
A3  Nunspeet
C2  Nutterden
D1  Nyerlen
C3  Nysterick
D1  N ekerck
E1  N ercherden
C2, B2  Obseruantŕ
B3, C3  Ochteren
A1  Ochtorp
D1  Odekirchŕ
C2  Oeffel
C2  Oeleborg
C2  Oerle
C2  Oetersem
A1  Oetmarsum
C3  Offertŕ
B2  Oisterbeeck
C1  Oisterfelt
B2, C2  Oisterhole
D1  Oisterrayd
C2  Oisterum
A2  Oisterwolde
C3  Oisterwyck
A2  Oldebroick
A1  Oldeenzeel
C2, D2  Oldekirch
A1, B1  Oldemullen
A2  Olst
A2  Omme
B3  Ommeren
D1  On▀ lieuer|frawen cap.
E1  On▀er frawen|tz§ Walde
B2  Op hentick
C2  Op leecke
E2  Op Oeteren
B2  Op Rees
C3  Opael
E2  Opbiecht
B2  Opborl
C2  Opburg
B2  Opdenwardt
E2  Opgelen
D2  Ophauen
D2  Ophauen
C2  Ophowe
C2  Oploo
E1  Opmerse
C2  Oprenkollick
D1  Optenbru l
D1  Optenstein
E2  Optenzwijfel
D2  Opterhard
C2  Opwankel
C3  Opynen
A2  Ordel
D1  Ordingen
D2  Orsbach
C1  Orsoy
C3  Orthen
C1  Osenborg
B1  Ottensteŕ
B2  Otterloo
C3  Oude Waeter
B3  Oudenarde
C2  Ouelberg
E1  Ouerem
C3  Ouerhoesden
A2  Ouer|yst
E2  Ousbeeck
B3  Overlangenbrock
C2, B2  Oye
B3, C3  Oyen
B3  Oyk
C3  Oyon
C3  O▀
C2  O▀enbrou
B2  Padefort
B2  Panderŕ
B2  Parrick
D1  Pijpers stein
E1  Pollem
C2  Pont
D2  Posterholt
D2  Poxel
C3  Poyeroyen
C2  Praest
B1, C1  Praestin
C3  Pufelick
A2  Putten
B3  Putten
D1  Quercloist
A2  Raelte
C1  Raesvelt
E2, D2  Rageraid
D1  Raid
B1  Raij
E2  Raijd
B1, C1  Ransdorp
A1  Ranshorst
B3, B2  Rantwyck
D2  Rathum
E2, D2  Rathum
D1  Rattingen
B3  Rauedswyr
C2  Ray
C3  Ra|uestein
C3  Ra▀um
C1  Ra 
E1  Ra d
B2  Ree
E2  Reeckom
C2  Rees
B2  Reesen
D2  Regelen
C2  Reke
B1, C1  Remen
C1  Repelen
B2  Reyncom
C2  Reynderŕ
D2  Re▀ingen
A2  Rha
B1, C1  Rhee
B3  Rhenen
B3  Rhyn fl
E2  Rijdirerich
E2  Rijmborg
E1, D1  Rijndorp
C1  Ringeberch
A2  Rochteren
B2  Rodŕetorn
E2  Roerdorp
D1  Roesel
D2  Roesteren
D2  Roggel
C3, B3  Ronoy
B2, C2  Roodesij|ker
C1, B1  Roohorst
E2  Rorich
B2  Rosendael
C2  Rosendael
C2  Rosum
A2  Rowueen
C1, C2  Ruerdt
B2  Ruerloo
E1  Ruijsborg
A2  Ruitenborg
C3  Rumel
D1  Rumel
E1  Rungen
D2  Ruremonde
D2  Ryckrayd
C3  Ryswyck
B3  Rys|wyck
A2, A1  R sen
D1  S Anthonis inder|he den
E2  S Cornelis
D1, E1  S Grauenbrock
C2  S Hubert
D1  S Hubert
D2  S Johasberg
A1  S Jorien
D1  S Joris
D1, E1  S Lenhart
A1  S Niclas Cappel
D2  S Pauwels
E2  S Saruator
D2  S Steuen
C2  S.Achten
C3  S.Annŕberch
C2  S.Anthonis
D1, C1  S.Anthonis
C2  S.Bernarts
D2  S.Ioris
D1  S.Niclas
D2  S.Nieclas
D2  S.Otthen
D2  S.Tonis Ammeren
D2  S.Tringard
C2  Sambeeck
C2  Santen
A1  Satersloo
C1, D1  Scaephuisens
B2, B1  Scaer
B3  Scalckwyck
B3  Scarpenseel
E2  Scarpenzeel
A1  Scepdorp
B2, C2  Scheeren|berg
C1  Schermbeeck
E2  Schijnfelt
D1  Schij▀baen
D1  Schillong
B2  Schoelŕ
A2  Schoelŕ|borch
B3  Schoenrebeeck
E2  Schoensorst
E2  Schonhauŕ
A1  Schudorp
E2  Schumert
C3, B3  Sconreword
A3, A2  Scottenbroick
D1  Scrump
B3  Seitŕ
B3, C3  Sermondt
E2, D2  Sgreuen:|bucht
B3  Sherenloo
C3  Shertogenbos
B2  Sijluolden
A1  Sipkeloo
E2  Sitricht
E2  Sittart
C2  Sledehorst
B2, C2  Slickewieck
D1  Slickum
C2  Smithusŕ
D2  Someren
A2  Sonnenberg
C2, B2  Spaerdorp
E2  Spaubeeck
B2  Spaukcr§
C1  Spelle
C2  Spulberg
C3  Spyck
B2  SpŃkerschŕ.
B1  Stadtloo
E2  Staelberg
A2  Staphorst
B3, B2  Stauerden (A2)
B2  Steenbeeck
B2  Steender
D2  Steenkerc
E1  Steenstraet
E2  Stein
B3  Sterckeborch
C1  Sterckra 
E1  Stertzenich
C1  Stockem
E2  Stockhem
C2, D2  Straelen
D2  Strampray
C1  Stromurs
D2  Susteren
C1  Suuerlick
D2  Swaerbroick
D2  Swalme
D2  Swammenborch
C2  Swaneborg
A2  Swanen|borch
A2  Swarte water
A2  Swarteslu s
C1  Swartstein
E2  Swartzenwald
E1  Taer
C3  Tefelen
C1, B1  Ten Kţck
B2  Ter horst
E1  Ter Weijde
E2  Terbanck
B3  Terhorst
D1  Teser
E2  Teueren
B3  Tgoy
C2  Theen
D1  Ther dyck
B2, A2  Thonnep
D2  Thor
C3  Tiel
E1, D1  Tietz
C2  Tijll
C2  Tiltŕha:|ue
B2  Toijnderen
C2, B2  Tolhuis
B1  Trauchorst
C3, B3  Tricht
A1  Tubbergen
E2  Tulder
C3  Tuyl
B2  Tween
B2  Twello
B2, A2  Twolde
C2  Twystede
D1  Tw stede
B2  Tzelen
E2  Tzerwien
E1  Tzom Ziechen
E2  Ull fl
E2  Utraijd
E2  Valckenborch
C3  Varyck
E2  Vbach
D2  Vde
C2  Vden
D1, D2  Vden
E2  Veckhauen
C3  Veen
C3  Veeren
A2  Veesŕ
D2  Velden
D2, C2  Velden
B2  Velp
C2  Velp
A1  Velthusen
C2, C3  Venetgŕ (B2)
D2  Venloo
D1  Venraijd
E1  Verken
C2  Verlinchbeeck
C2  Vert
B2  Verwoelde
B3  Vianen
D2, D1  Viersen
C2  Vijnen
E1  Viller
C2  Vlasraijd
B2  Vlft
C3  Vliemen
D2  Vlodorp
D1  Vlsem
A1  Vlsen
A2  Vn
B1  Vnck
E1, D1  Voelŕ
B2  Voerst
C2  Vonrayd
B3  Voorthuisen.
A2  Vorchten
B2  Vorden
C2  Vorst
D1  Vorst
D2, C2  Vorst
C2  Vorstenberg
E2  Vpen
B1, B2  Vrageren
A3  Vrck
B1  Vreeden
B3  Vreeswyck
E2  Vrmont
A2  Vrst
D1  Vr mursheţ
B3  Vtreecht
C3  Vucht
D2  Vucht
E2  Vucht
E2  Vucht
C2  Vurdt
C2  Vyleer
D2  Wachtŕd§ck
B3  Wael
E2  Waerden
D1  Wafenborgerhol
B3  Wagening
C2  Walbeecke
C1  Walech
D1, E1  Walkenberg
B1  Wallien
E2, D2  Walrayd
C1  Walsom
D2  Waltniel
C3  Wamel
A1  Wamsel
D2  Wanckum
D1  Wanloo
C2  Wanray
C2  Wansem
C2  Warbey|dŕ
C2  Warden
C2  Wardesteen
E2  Warijck
B2  Warns|felt
E2  Wasrayd
C3  Wayenoiŕ
D2  Wa▀enberg
B2  Weel
C2  Weel
E2  Ween
C1, C2  Weerde
C1  Weerder|broick
A1  Weersel
D2  Weert
B3  Wees
C2  Wees
E1  Weesdorp
B1  Weesken
B3  Weesop
B2  Weesterfort
C2  Well
C3  Well
B2  Wellop
A2  Welsen
A2  Wenneper|veen
B3  Werckhouen
C3  Werdeburg
D1  Werden
A2  Werkeren
C3  Werthuise
C1  Wesel
E2  Weset
A2  Wesop
C2  Wettem
C2  Weysen
B1  We▀em
D2  We▀en
A2  Widerden
E1  Wietzenich
B2  Wijchmaeth
D1  Wijckaij
D1  Wijflichouen
A2  Wijge
D1  Wijlick
E2  Wijller
C2, B2  Wijlt
B2  Wijnbergen
B1  Wijntorswijck
C2  Wijnŕdael
D1  Wijtkirchŕ
B2  Wildenburg
A2  Windesem
C2  Winedael
C2  Winkel
C2  Wisel
D1  Witterler
C1  Woengen
D1  Woeringen
C3, B3  Woesteroy
D2  Woggenű
B3, B2  Wolfere
B2  Wolfhees
C3  Worckum
E1  Woueren
B3  Wouwenberg
A1  Wthuys
C3  Wtwyck
C2  Wusten|felde
C2  Wychen
B3  Wyck
C3  Wyck
C2  Wylre
C3, B3  Wynsen
A1  W tmaersen
A2  Ywerst
D1  Zaer
A2  Zallick
C3, B3  Zandyck
D2  Zauelen
C2  Zeefelick
C3  Zeenwaert
B2  Zeuenaer
D2  Zeuenum
B2  Zijnderŕ
B2  Zijon
B2  Zodam
B3  Zoelen
D1  Zons
C2  Zonsbeeck
D1  Zoppelbroick
D2  Zuchtelen
E2  Zuickerraid
E1  Zulch
C3  Zulichem
E2  Zusterzeel
B2  Zutphen
A2  Zwol
C2  Zwollegem
B3  Zydevelt

Countries, Regions, Provinces, Areas, Tribes, Polders, Woods

Quadrant Text
D1  BERGIAE DUCATUS|PARS.
A1  BE|NTH:|EM.
C3, D3  BRABAN|TIAE|PARS.
B2, B1  CO:|MI:|TATUS|ZUT:|FANIAE.
C2  COICK
E1  COLONIEN:|SIS|EPISC:|PARS.
E1, D1  De Vilne
C2, D2  Die Peel
C2  Die Vegedie
B2  Die Velnwe
A2  Die Veluwe.
B2, C2  DU:|CA:|TUS GEL
C1, C2  DU:|CATUS|CLI:VIAE.
D2, E1  DU|CA|TUS|IULI:|AE (D1)
C2, C1  Fronnenbrouck
C2, D2  GE:|LR:|IA:|E.
E1  Gulicher Waldt
D2  HOORN
C2  Int Veen
D2  KESSEL
E2, E3  LEODIENSIS PROVINCIAE|PARS
D1  MOERS
A3  PARS|HOLLAN|DIAE
A2, A1  TRANSI:|SALANA PROVIN:|CIA
A1, B1  TWENT
E2  VAL:|KEN:|BORCH
C2, D2  Veen
B1, C1  WESTPHALIAE|PARS. (A1)

Rivers, inlets, creeks

Quadrant Text
A2  Aa flu.
D1  Anger fl
B2  Berkel fl
B2  De olde  sel fl.
B2  Doervaert fl
C1  Emser fl
D1, E1  Erp fl
B2  Grift flu.
B3  Kijster beeck fl
B3  Lecke fl
C1  Lippe fl
B3  Mijnrebeeck fl
C3  Mosa fl
D2, D1  Neers fl
C1  Olde  sel fl
A1  Regge fl
A2  Regge fl.
C2  Rhijn
D1  Rhijn flu.
B3  Rhyn fl
B3  Rhyn fl
C1, D1  Roer fl
D2  Roer fl.
E1  Roer flu.
D2  Swalm fl
A2  Vecht fl.
B3  Vechte fl
C3  Waele fl.
B2, C2  Wale fl
E2  Worm fl
A2  Ysel fl
B2  Ysel flu.

Privilege

Quadrant Text
A3  Cum Priuilegio

Orientations

Quadrant Text
E2  MERIDIES
C3, D3  OCCI|DE|NS.
C1  ORIENS
A2  SEPTEN|TRIO

Cartouches

Quadrant Text
D3  GELRIAE,CLIVIAE,FINI:|TIMORVMQUE LOCORVM|VERISSIMA DESCRIPIO|Christiano Schrot Auctore (E3) [A very true representation of Gelria & Clivia, its places and borders, by Christian Schrot.]

For questions/comments concerning this page, please e-mail info@orteliusmaps.com.