Cartographica Neerlandica Topographical names for Ortelius Map No. 156


Scales

Quadrant Text
A1  1 2 3 4 5 6
A3  1 2 3 4 5 6
C3  13 14 15 16 17 18
C1  13 14 15 16 1718
D1  19 20 21 22 23 24
D3  19 20 21 22 23 24
E1  25 26 27 28 29 30
E3  25 26 27 28 29 30
B1  7 8 9 10 11 12
B3  7 8 9 10 11 12
A1  A B C D E F G H I K
E1  A B C E F G H I K
A2  L M N O P Q R S T
E2  L M N O P Q R S T
E3, D3  Milliaria|parua,mediocra,et magna|12345678
A3, A2  V W X Y Z a b c d e
E3  v w x y z a b c d e

Oceans, Seas, Bays, Gulfs, Straights, Capes

Quadrant Text
B2, C2  Alt Tieff
C1, C2  Beek
D1  Bleuden
C1, B1  Brusterort
D1  Campen
D1, C1  CVRISCH NERVNG
C2, B2  Ernst Tieff
C2, B2  FRISCH HAF
B2  FRISCH NERVNG
C1  K.Cairn
D1  Leicher ortt
B2, C1  MARE BALTICVM.Oost see (A2) (B1)
C1  Ortrnther|Lippeinen
A2  Pautzker|wick
B2  Pfeil.
C2  Putsch|hat
A2  Resehouet
C2  Rosenbergis|wick
D1  Runderort
C2  Schelischwick
C2  Schonwick
C2  Tieff
C1  Vnther|Rantha

Textblocks

Quadrant Text
C1  Borea flante hic succinum col:|ligitur. [When the Northwind blows, one finds amber here.]
D3  Desertum Regis Polonić in| Mazouia [The Masovian desert which belongs to the King of Poland.]
B2  Flante Zeph˙ro hic|multum Succinicol|ligitur (C2) [When the Westwind blows, much amber is found here.]
A3  Hic Alumen|Coquitur [Here alum is boiled.]
C1  RVSNAE fluminis|ostiorum nomina|A Acmena,quod desijt fluere.| B Schirwinde.|C Alt Ruße.|D Neucupe.|E Theuppe.|F Russe,siue Holm.|G Kalanippe.|H Taraszagis.|I Vlmis.|K Bunduluppo.

Placenames

Quadrant Text
C2  Abswăgen
D3  Abweden
C2  Abweiden
D2, D1  Aggiol
B3  Albrechtaw
C2  Albrechts dorf
D2  Alleburg
D2  Allenaw
C3  Allenstein
C2, D2  Almenhausen
B3  Alt Christburg
A3  Alt Thorn
C3  Alt Wartenburg
A3  Althaus
B2  Althoff
D3  Altkeikut
C2  Altkirch
B3  Altstat
C3, B3  Altstat
B3, B2  Alt|Marck
B3  Altęhayn
C2  Ancker
D2  Angerburg
D3  Aris
B3  Arnaw
C2  Arnaw
C2  Arnsdorf
C2  Arnstein
B3  Arsdorff
D2  Auchiten
E3  Augustoua
B3  Auhr
D2  Aßaune
E2  Baiargaln
B3  Balaw
C2  Balga
C3  Baltz
D3  Bansen
A3  Barbaren
C2, D2  Bartenstein
C3  Bartolsdorf
D2  Bartę
B2, B3  Baumgart
A2  Bauta
C2  Baysen
D2  Ba˙aru
D2, C2  Ba˙ditte
D2  Ba˙s lackę
B2  Beerwaldt
B3  Beerwalt.Mesewitz
B3  Beeschwitz
C2  Beisten
C2  Beis|lieten
B3  Belitz
B3  Benau
C2  Bencken
B3  Berafri|den
C3  Bergfride
A2  Bernn
E2  Bersenick
C3  Bertingę
C3  Besaw
B3, B2  Bestędorf
E3  Beutkoua
C3  Bialutten
C2  Binern
D2  Birckenfelt
A3  Birgelaw
C3, D3  Bischburg
B3  Bischdorf
A2, A3  Bischmarck
B3  bischofswe:|rder
B3  Bischwal:|de.
B2, A2  Bisterfelt
B3  Bitschen
E2  Bißarkeim
B2, B3  Blumenaw
B2  Blumęstein
B2  Bluttau
B3  Boberaua
A2, B2  Bonensack
C2  Borckę
D3, E3  Borckę
C2  Born
D2  Botgersdorff
A2  Boßepol
B2, C2  Bram:|sberg
A3  Bramberg|Bedgosky
B3  Brandaw
A2  Brangaw
B2  Braunswalde
C3  Brauns|wald
B3  Bretchę
C3  Brucken|dorf
C2  Brădeburg
B2  Brăgaw
B2  Brętzlaw
C2  Buch|oltz
C2  Burckartsdorf
C2, B2  Burckartsdorf
C3  Burckartsdorf
D2  Buschdorf
B2  Calaw
A3  Calueschî
C3  Cameroua
A2  Carthaus
B3  Casenitz
B2  Casi:|liske.
C2, D2  Catechinen
E2  Cattenaw
B3  Cauernick
E1  Christmimmel
B3, B2  Christ|burg
A2  Cladaw
E3  Claus
C3  Cleberg
B2  Clementsfehr
D1  Coadiutę
D3  Colbais
A3  Collen
D2, D3  Collen
A3  Colmensee
E3  Colna
A3  Conitz
B2  Conterswolde
B2  Contzędo
C2  Con|tin
B3  Corallę Linaw
E1  Cracaw
B3  Crachelfart
D1  Crackeror
B2  Crakaw
C2  Crakoln
C3  Crapel|naw
D2, C2  Cremitten
C2  Creutz|burg
A3  Crone
D3  Crotinę
E2, D2  Crupiseken
A3  Crăpschę
A3  Culm
D2  Curtrne|di
B3  Czeluntha
B2  Căpenaw
C2  Căstigal
B3  D.E˙law
D2  D.Wilten
B3  Dack:|aw
C2  Dalheî
A2  Dalwein
A2  DANTZK
C3  Dauidshof
C3  Deppen
C3  Deuisten
C2  Dexę
A3  Diebaw olim|Nessaw
B2, B3  Diebes
C3  Diel
A2  Dirschaw
C2  Dirschkeim
D2  Dittersdorf
B3  Ditter|sdorf
B3  Dittrichs|waldt
D2  Doben
C2  Dober
E2  Doliuen
B2  Dolstet
C2  Dolstet
C2, D2  Domnaw
D2  Dringfort
D3  Eckers:|perg
D2  Eichmedig
C2  Eicholtz
C2  Eichorn
A3  Einsidel
B2  Elbing
B2  Elbîg|fl
B2  Eller:|burch
C2  Ellitten
A3  Elsenaw
A3, B3  Engelsburg
D2  Engelstein
C3, C2  Eschenaw
C2  Eysenberg
C2  E˙law
A2, B2  Falcke:|naw (A2) (B1)
B3  Falckenaw
D2, C2  Falckenaw
C3  Faulen
C2  fischausę
B2  Fischaw
B2  Fogler
C2  Forcken
C2  Franckeraw
C2  Frawendorff
B2  Frawęburg
C3  Fredenaw
B3  Freistat
C2  Freudenberg
D2  Freudenberg
B3  Freudęthal
A3, B3  Frideck
D2  Fridenberg
D2  Fridland
B3  From˙e
B2  Furstenaw
B2  Furstenwerder
B2  G Lichtenaw.
D2  G.Engellaw
C2  G.Glă|den
C2  G.Hu|benick
B3  G.Koniada
B3, C3  G.Lęzko
A3, B3  G.L˙saw
B3  G.Rodę
C3  G.Schlefko
D2  G.Schonaw
B3  G.Trumena
B3  G:Blaphő|se
B3  Gaickę
C2  Galeien
C2  Galingę
C3  Garden
D1  Garden
B3  Garden See
A2  Garschaw
D1  Garsden
C2  Gaudke
E2  Gawaittę
C2  Gawickę|berg
C3  Gedwa:|benę
D2  Geglacke
C3  Geierswalde
C2  Geilgarben
D2, D3  Geneist
D2  Georgęburg
E2  Gerbas
D2  Gerdawen
A2  Geren
B3  Geskędorf
C3  Gilbing S
C3, B3  Gilgenaw
C3  Gilgęburg
C2  Girmaw
D2  Glaubotte
D2, C2  Glocksteî
C2, C3  Glot|toew
C2  Glummen
C3, B3  Gnoina
B2  Gnoino
B3  Gobelnaw
B3  Goiesche
E2  Goldap
B3  Goldaw
B3  Golmen
B3  Goltpach
E3  Gonens|siue Goriuntz
B3  Gorkoßin
B3  Gorlitz
A3  Gostgaw
A2  Gotswaldt
A3, B3  Gottes|wer|der
B3  Got|teswald
D1  Gousuite
D2  Goy
E3  Grabenick
B3  Grabę
A3, B3  Grau:|dentz
D1  Grawatten
A2  Grebin
C3  Grisen
E2  Grodischki
E3  Grodno
D2, E2  Gros Tieff|krum
A3  Grotdtzna
C2  Großen
A3  Grunaw
C2, B2  Grunaw
E3, D3  Grundoflis
D2  Grunhagen
C2  Grunhoff.
B3  Grunschef
A3  Gruntta
A3  Grzibna
E3  Grzibo
B3  Grăpdę
B2  Grűha|gen
B3  Gurschintzki
B3  Gurt
C2  gutenfelt
A2  Gutland
D2  Gutnicke
C2  Gutsta
D3  Gutt
C2  Haferstro
B2  Halberstat
B3  Hansdorf
B3  Hansdorf
B3  Hanswaldt
C2  Hanswold
C2  Hans|hagen
B3, C3  Haręberg
C2  Haselberg
E2  Hasen
C2  Heiligpeil
B2, B3  Heiligwaldt
C2  Heilig|walt
C2  Heilsperg
A3  Heinrichsdorf|Przezerske
B3  Heirzaw
A2  Hela
C3, B3  Henrichsdorf
C3  Hermenaw
C2  Hermesdorf
C2, B2  Hermesdorf
B3  Herme|naw
A2  Herteterg
B3  Hertzog|walt
C3  Heselicht
D1  He˙dękrug
C3  He˙ligęthal.
C2  He˙ner:|kaw
C3, B3  Himelpfort
C3  Hirschberg
B2  Hirschfelt
C2  Hoenfirst
E2  Hoensee
C3  Hoenstein
B2  Holland
B3  Honigfeldt
B2  Horst
B2  Houet
C2  Huntaw
B3  Iacobaw
B3  Iansaw
C3  Ianuschke
B3  Iautre
C3  Idioffa|K
C2  Iesaw
D2  Inster:|burg
D3  Iohăs|burg
D2, C2  Iorgenaw
C2  Iudekirch
A2  Iungdrawberg
B2  Iungfraw
C3  Janoua
E2, E3  Jugk (D2) (D3)
B3  K.Koniata
D2  K.Tieff|krum
B3  K:Blaphose
C2  Kackenhausę
C2  Kaditte
C2  Kalcksteî
B2  Kaleberg
E3  Kalinoua
B2  Kalua
D2  Kameschroick
C3  Kannię
C2  Kapur
D3  Karnintzki
B2, C2  Karwinden
C3  Kathremen|Trosk˙
E2  Kauttę
D2, C2  Ka˙men
D2  Kelen
B2, A2  Kele|marck
C2  Kibittę
D1  Kieckernees
A3  Kioff
C3  Kirsten|dorf
B3  Kiskoua
C3  Klackędorf
D2  Klingeberg
C2  Klingenberg
C2  Klingęberg
B3  Klog|stock
B3  Klosterchę
C2  Knautę
D2  Knelkeim
A3  Knippig
B2  Kobelgrube
C2  Kobelpude
E3  Komiltzki
C2  Konigsperg
B2  Konîßdorff
C3, D3  Korschellen
D3  Korscheltzk˙
A3  Koschellitz
C3  Kossela
C3, D3  Kotteberg
C3, B3  Koßchel
C3  Kramerskij
C1, C2  Krantzkrug
B3  Kreebssee
C3  Krisling
C2  Krucken
D2  Krukela|niken
B3  Kruschin
E3, D3  Krzibelle
C3  Kuckendorf
B2  Kulebrun
C2  Kumegen|olim Ri|now.
C3  Kunickős
C1, D1  Kuntzen
A3  K˙schaw
D2  Labiaw
C2, B2  Lacken
B2  Ladekop
D2  Lagarben
D2  Lamgar|ben
B2  Lam|hăt
C3  Lana
C3  Lanaut
A3  Lanckaw
D2  Lanc|heim
D2  Landskrő
C2  Landsperg
A2  Langenaw
C2  Langenaw
C2  Laptaw
E2  Lasteine
D2  Lauckisken
B3  Laudaua
D3  Lauffen
B3  Launitz
C2  Lautten
D2, C2  Lauttern
B3  Lautęburg
E3  Lazornet
D2  Legine
C2  Leidę
A3  Leippe
B2  Lentz
C2  Lentzeberg
E2  Lepoő
B2  Lesewitz
B2  Lesken
A3  Lesla
B3  Lessen
E1  Lettawisch Georgeburgk
B2, A2  Letz:|kaw
D2  Let|en
C3  Lewalde
C2  Lewehagen
D2  Lewestein
D2  Leyse
B3  Leyssena
B2, A2  Le˙ssaw
C2  Le˙sse
B3  Libberga
A2  Liberhof
B3  Libewald
B3, C3  Libmhul
B3  Libna
C2  Libstat
C2  Lichtenaw
B2  Lichtenfeld
C2  Lichtęha:|gen
C2  Lichęwoldt
E3  Lick
B3  Liebefeld
B3  Lieppe
B3  Limpinckę
B2  Lin:|denaw.
B3  Lindenaw
C2  Lindenaw
D2  Lindenaw
B3  Linse
E3  Lissouen
B3  Lixeme
B3  Lobaw
C2  Lochstet
C2  Locka
C2  Lompasko
A3  Lonschin
C3  Lo˙den
A3  Lubisch:|mul
A2  Lublischaw
B3  Ludschę
C2  Ludwigswa|lt
E3  Lumse
D2  Luneburg
B3  Lung|korcke
D2  Luseinen
B3  Lăgenaw
D3  Machern
C3  Mallien
B2  Mansidorf
C2  Manßfeld
D2  Marcklac
E2  Marcraboua|G Oletzko
B2  Margenaw
B2  Margenburg
B2  Margenfeldt
A2  Margense
B3, C3  Margęfelt
B3, A3  Margę|se
C3, B3  Margę|walde
B3  Mariewer:|der
C3  Maring S
E2  Mathlauck
C2  Mathskalauen|krug
C2  Maulen
D2, C2  Meckelburg
C2  Medenaw
A2  Meinster|waldt
C2  Melsack
D1  Memel
C3  Mengengut
C3  Mensgut
A3  Mercka
E2  Mernske
D1  Metriken
A3  Mewa
A2  Meyendorff
B3  Meßing.Osc|hetzke
A3  Michelaw
B3  Michelaw
E3  Miechs:|schwada
B2  Milentz
A2  Millewătz
C2  Mingenę
A2  Mirchaw
B3  Miswalde
A3  Montaw
D2  Morgęfelde.
C2, D2  Mottęhagen
B3, C3  Mo|rung
A2  Mucken|hagen
A3  Mucker
C2  Mulhausen
B2  Mulhausę
D2  Multinen
D2  Mumelnę
A2  Munde
C3  Munsterber
B3  Munsterberg
C3  Muskacken
B3  Mődeck
B2  Mőtaw
A2  Mű|terstrentz
B2  N:Műster|berg
A3, B3  Nagot|fl.
C3  Narsinen
B3  Nasewitz
C3  Neiden:|burg
D2  Neuhoff
B2  Neukrug
D1  Neustat
B2  Neu|kirch
B3  New dorfgen
A3  New lrug
B3  New Marck
B3  New Muhl
A3  Newenburg
B3  Newendorf
C2  Newendorp
B3  Newmarckt
B2  Newteich
B3  Nickelsdorf
B3  Nickels|baijn
B2  Nicles|walde
D3  Nida
D1  Niden
D1  Niemersat
D1  Nigeln
D2  Nimerdorff
C2  Nodęs
D2  Norbekitten
D2  Nordeburg
B2  Notzendorf
E2  Nouauol
C3, C2  Nusberg
C2  Oberad
A2  Ohr
A2  Oliua
C2  Open
C3  Oppoleinietz
C3  Orley
B2  Orlof
C3, D3  Ortelsb|urg
B3  Oschetzko
C3, B3  Osterrod
C3  Osterweî
A2  Oster|wick
B3  Ostro
E3  Ostrocol
A3  Ostrometke
A3  Otthoroua
D3  Ouick
E3, D3  P Dutke
A2, B1  P Gzîder
A2  P Mattern
A2  P Zobowitz
B3  Packolm
D1  Palangen
B2  Palschaw
C3  Panaria
A3  Pappaw
B3  Para:|dis
B3, C3  Paradies
B2  Parent
D2  Paris
D2  pas
D2  Paslackę
C3  Passenheim
C2  Patters|ort
D2  Patters|woldt
A2  Pautzke
B2, C2  Paßerg
A3  Peeskę
D3  Peitzschen|dorf
C2, D2  Pelckittę
C1, C2  Pella
C2  Pellen
B2  Persaw
B3  Pestelő
C2  Petersha|gen
B2  Peter|hagę
B3  Petterkaw
D2  Pettersdorf
B2, B3  Petterswaldt
C2  Petterswaldt
C2  Petters|waldt
B3  Petterwitz
C3  Petterwitz
C3  Petzsdorff
A3  Pfaffen|dorf
E3  Pial vt Geel
B2  Pickle
C2  Pillaw
E2  Pillekaln
E2  Pillepeen
D2  Piltzen
A3  Pintzkoua
C3  Piskeim
E3  Pissanizen
B2  Pittelkaw
C2  Pladia
C2  Plancken
C2  Planckę
C2  Plaswig
D2, C2  Plausen
C2  Plauten
B3  Plautę
D2  PlewiskęR S.kier fl.
B3  Pluskofontz
C2  Pobettę
C2  Pobunden
C3  Pol:|Grebő.
C3  Polecke
E2  Polomę
C2  Polrittę
B2  Pomers|dorff
A2, A2  Poplin
D3  Poppę
C3  Porden
C2, D2  Poschkaittę
D2  Posen
B2  Posilie
D2  Posteinen
A3  Potgorsa
E1  Pottagen
B3  Prandnitz
A2  Praust
D1  Preckol
E2  Preroßla
B2  Preusch|marck
B3  Preusch|mark
B2  Propernaw
B3  Proschewa
E3  Prostken
C3  Prtzelarg
D3  Przerosla
D2  Pudlerort
C3, C2  Puetz
C3  Putrinę
A2  Quadędorf
C2  Quedenaw
C3  Quedlitz
B3  Quesendorf
D2  Quiadkoua
B2  Quiddei|nen
B3  Radauitza
B3  Radoskij
E3  Raigrodt
D3  Rainske
C2  Ramittę
E1  Rangnit
D2  Rastenburg
A3  Rauden
C3  Rauschke
B3  Rauschę|muhl
B2  Rautęberg
B3, A3  Reden
C2  Regetl
C3  Reichenaw
B2  Reichenbach
C2  Reichenberg
B3  Reiche|naw
A2  Reichęberg
C2  Reichęwalt
D3  Rein
A2  Reinfeldt
D2  Ressel
C3  Ressonoua
D3  Ribno
C3  Richaw
B3  Rippina
C2, D2  Rischsteî
B3  Risenburg
B3  Risenkirch
B3  Risen|walt
B3  Rodaw
C2, D2  Roden
C2  Rodenaw
C2  Rodersdorf
B3, A3  Rogehausę
C2  rogitte
A3  Rogowa
C2  Romers|woldt
E2  Romitte
E2  Romittisch Jagtpude
B2  Rope˙nen
E3  Roschintzki
B3  Rosenaw
A2  Rosenberg
D2  Rosengart
D2  Rosental
B3  Rosen|berg
D3  Rossocken
B3  Rosę
B3  Rosę|thal
D1, C1  Roßitten
E3  Rudau
C2  Rudaw
C2  Runau
D1  Ruß
C3, B3  Rőmen
D3  S Nicolai
A2  S.Albrecht
C2, B1  S.Albrecht
C2  S.Lorentz
D2, E2  S.Zabine
C3  Sabbara
A3  Sackaraw
B3  Sagę
A3  Saientzskoua
D2  Salaw
B3  Salfe;dt
C2, B2  Salmia
C1  Sarckaw
B3  Sceps
D1  Schakunicke
B3  Schannen
B2  Scharpaw
A3  Scharse
C3  Schednitz
E1  Scheidlackę
C3  Schelittę
D2  Schellen
C3  Schenno
C3  Scheuen
C3  Schildeck
B3  Schilterę|witz
D3  Schimonickę
D2, C2  Schippenpeil
E2  Schirwindt
A3  Schiste zű Rein
D2  Schleuse
A3  Schlochaw
B3  Schlossaw
A3  Schloterey
C2  Schmaleîen
C2, B2  Schmauch
B3  Schmeckewalt
B2  Schmergrub
B3  Schmey
C2  Schnieditte
C3  Schoberg
C2  Schoka
A2  Schonaw
B2  Schonaw
B2  Schonaw
B3  Schonaw
D2, C2  Schonbruch
B3  Schonbruck
A2  Schoneck
D2  Schonflis
B3  Schonfurst
E2  Schonjarcke
C2  Schonlinden
B3, A3  Schonse
B3  Schonwalt
B2  Schonwiesse
D2  Schonwoldt
C3  Schott
C2  Schowaldt
B3  Schrannen
B3  Schrannen
B2  Schrappę
C3  Schrintzk˙
D1  Schroegsten
B3, A3  Schruernik
C2  Schulen
E1  Schwabę
D2  Schwarsfelt
B3  Schwartzenena
D1  Schwartzortz
D2  Schwartz|stein
A3  Schwetz
B3  Schwitz
C2  Schwolmen
B3  Schőb:|erg
B2  Schőberg
C3  Schőbruck
B2  Schősee
E2  Schő|bille
C3, D3  Scondome|raw
B3  Sczallin
A3  Scőpen
B3  Sdatzlin
E2  Sedranck
C3, C2  Seeburg
E3  Seelcken
C2  Selgenfelt
C3  Semen
D3  Sensburg
A3, B3  Senskowa
C3  Sernaw
D3, D2  Sesten
C3  Seybors:|dorf
B3  Seygerswald
C2  Se˙fortswolt
E1  Sicktupeen
C2, C3  Silberbach (B2)
B3  Simenaw
B3  Skalen
C3  Soldaw
A3  Solitz
C2  Somerfeldt
D3  Sorquittę
A3  Sortowitz
C2  Spanden
E2, D2  Sperling
A3  Stafle|fitz
B3  Stangęberg
D2, C2  Starckę|berg
A2, A3  Stargart
D2  Starlac|ken
D2  Staswin
C2  Stegen
D2  Steinort
C2  Stembeck
A2, B2  Stibelaw
C3  Stipel
D2, C2  Stokaim
C2  Stollen
C3  Stolpen
B3  Stradan
E2, E3  Stradaun
B3  Strasburg
C2  Streitplatz|6000+ [6000 killed]
B3  Striga
B2, B3  Stumischdorff
D2  Sturmhofe
B2  Stuthof
B2, B3  Stű [Stum]
A2  Suckaw
C2, C1  Sudaw
C3  Sußęthal
A3  Szarnoua
B3  Szelantha
B3  Szern
D1  Szuse
B3, C3  Sőneborn
D2  Sőnenberg
B2  Sőnen|berg
D2  Tamaro
C3  Taneberg|100000|occisi [T. where 100.000 were killed.]
D2  Taplauken
D2  Tappiaw
A3  Tauchel
E1  Tauragen
C3  Tautske
D3  Teerwisch
D3  Teschonouitzs
E3  Tesse
C3, D3  Testimen (C2)
C2, B2  Teutschdorf
C2  Tharaw
A3  Thauenitz
C3  Thauer
B3  Thiergart
D2  Thiergart
B2  Thier|gart
A3  Thorn
B2  Th˙.
B2, C2  Tidęsdorf
C2  Tiefensee
B3  Tieffenaw
C2  Tiffenth
B2  Tigenha|gen
B3  Tilewalt
E1, D1  Tilse
C2  Tiraw
C2  Tolcks
C2  Tolcksdorff
D2  Tolcks|dorf
B2  Tolcremit
C3, C2  Torgętal (B3)
A2  Trampen
C2  Trifaltigkeit
E3  Trigal
D2  Trimpen
A2  Trudenaw
B3  Trumena
B2  Truntz
C2  Tureberg
D2  Twalgiten
C2  Vderwangen
B3  Vene|dig
E2  Vescholouę
E3  Vincent
B2  Vogelsang
A3  Vordon
A3  Vrsakowa
C3  Vsdaw
A2  Vtzlof
E3  Wagęschos
C2  Waldaw
C2  Walkem
C2  Waltersdorf
D2  Wandlack
C3  Waples
C2  Wargen
C3  Warkallen
C3  Wartę|burg
B3  Wasmut
B3  Wegersdorf
B3, C3  Weisen (B2)
A3, B3  Weisselburg
D2  Welaw
E2  Welitzen
D2  Wendene
D2  Wendę
D1  Werdena
B2  Wernersdorf
D2  Widimin
B2  Wildeberg
C3  Wildęberg
C2  Wildę|Hoff
B3, B2  Wilhelmsdorf
E1  Wilkuschke
D1  Wintburgx
E2  Wirbaliske
E2  Wisutten
C3  Witgewaldt
C2  Wittęberg
C2  Wittęstein
B3  Wlefsko
D2  Wo:|pankę
C2  Wogow
C2, C3  Wolfsdorf
D1  Wonutten
D2  Wonßdorff
C3, C2  Workallen
C2  Wormdit
C2  Woręzutte
A2  Wositz
B3  Wrotzko
C2  Wusen
C2, D2  Wuslack
D2  Zandhop
B3  Zanther
B2  Zeiger
A2  Zernowitz
C2  Zimenpude
C2  Zinten
B3, A3  Zintkoua
B3  Zomeraw
A2  Zopka
A3  Zur Gugel
D2  Zur linden
B3  Zur linden|Lipnitza
B2  Zur Schute
A3, B3  Zű Leinę
C3  Zű leuen

Mountain ranges, mountains, dunes

Quadrant Text
C2  Galta:|garben|M.
C3  Goldperg
E2  Taurogal M.

Degrees

Quadrant Text
A3  20 30 40 50 60|45
B3  20 30 40 50 60|46 10 20
E1  40 30 20 10 60|55
D3  40 40|48|10 20 30
E3  49
A3  50 40 30 20 10
E3  50 40 30 20 10
A2  50 40 30 20 10 54
A1  50 40 30 20 10 55|60
E2  50 40 30 20 10 60|54
C3  D 30 40 50 47 10 20 30

Countries, Regions, Provinces, Areas, Tribes, Polders, Woods

Quadrant Text
C2  ARMIA [written upside down, should be VARMIA]
C3  AW
D3  Balt
D3  Bo:|uelno
D2, C2  B|A|R|ONI|A.
E3  Campę
A2  CASSVBIĆ|PARS.
A3  COIAVIĆ SIVE PO:|LONIĆ MAIORIS|PARS
A3, B3  CO|LM|IS|CHEARD
A3, B3  CVLM|IGERIA.
C2  Dalwin W.
C3, D3  DI|A.
C2  ER|ME|LAND
C1  Falckeheid
B2  Fischauwis|werd:
C2  G.LESARIA
C3, D3  GAL|N.
D2, C2  GAWE W.
D2  GRAVDENW
C3  Gros Auhr
B2  GROSWER|DER
C3  Grămeri
C2  H.Creutz
B2, C2  HOCKKER|LAND
C1  Kaallandt
E2, E1  Kackser|bal.
A2, B1  KLEI|N|WERDE|R
D3, C3  Labuck W
D3, E3  Lickerort
E2, E3  LITVANIĆ|PARS.
B3  LOBOVIA.
A3, B3  Margę|wise
C3, E3  MASOVIĆ|pARS. (B3) (D3)
B3  MICHELAW
D2, E2  NADRAVIA
E2  Oletzko
C3  Pausę
C2  Perske
C1  Peusterort
D3  Piasudę|G
E3  PODLACHIĆ PARS
B2, C2  POGESA|MIA
A3, A1  POMERELLIA.
B3, D2  P|OM|I|S|A|NIA|T|A|N|G|IA (B2) (C2) (C3)
D3  Reinsch
C2  SAMLAND
D1, E1  SAMOGITIAE PARS.
C2, D2  SA|M|BI|A
E1  SCHALAVO:|:NIA
C3  Schobens
D1  Schroent:|zel.
B3  Schwalge W.
D3  Schweintheim
A3  Schwente|W.
C3  SOSS POBEZANIA
B2  Steinort
E2, E3  SVDAVA
C1, D1  Wildeman
D2, C2  Zelau
B3  Zur Schnellach

Rivers, inlets, creeks

Quadrant Text
B2  A.Nagot fl.
D1  Aglon fl.
D2  Almonia fl Elme.
D2  Angerap fl:
D2, E2  Argo fl.
D2  Arn fl.
D1  Aschwa fl.
E2, E1  Augspirt fl.
D2  Augste fl.
D2  Augste fl.
C2  Banaw|fl.
A3  Bdo fl.
D2  Bemisch fl.
E2, D2  Benkeî
C2  Biber fl.
E2  Biß fl.
C2, C1  Bledawisch beck
E3  Borauen fl.
A3  Bro fl.
B3  Buchott fl.
E2  Budup fl.
E1  Cesart fl.
C2  Corene fl.
D1, E1  Czise fl.
D1  Czise fl.
D2  Dena fl.
D1  Denen fl.
C1  Dialle fl.
D2  Dilmge fl.
D2  Ditua fl.
E2  Dogup fl.
C2  Domeraw w.
D1  Drausen fl
C2  Dribents fl.
B3  Driel fl.
E2  Eimen fl.
E1  Eister fl.
D1  Eiße fl.
C2  Elme fl.
B2  Elsge fl.
A2  Fers fl.
C2  Fischeradt fl.
C2  Gaudke fl.
E2, D2  Gawaitte fl.
D1  Gegę fl.
E1  Giland fl.
D1  Gilg fl.
E2  Goldap flu.
D2  Guber fl.
D1, E1  Gungapis fl.
E2  Gurna fl.
E2  Hasen fl.
E1  Imster fl.
D1  Inse fl.
E2  Inster fl.
E2  Iodup fl.
E1  Iura fl.
B3  K:Ossa fl.
E1  Kammon fl.
B3  Karbin fl.
D1  Karckel fl.
A2  Katz fl.
D1  Kaucke flu.
C2  Kerschę fl.
C3  Kostnich fl.
C2  Kreck fl.
D2  Kuu fl.
D2  Lauckne fl.
E2  Laucup fl.
C2  Lautte fl.
E2  Lepoon fl.
B2  Le˙sse
E3  Lick fl.
B3  Liebe fl.
D1  Loy fl.
D2  Mauers fl.
D2  Medlauck fl.
E1  Mimmel fl.
D1  Minien fl.
D1  Mirgla fl.
E1  Mithwe fl.
A2  Motlau fl.
B2  N.Nagot fl
E2  Nabe fl.
B2  Naritz|fl.
A3  Nebraw
D2  Neucken
D2  New fl.
E2  Nipot fl.
E3, E2  Oletzko fl.
D2  Omet fl.
D3  Omuleff fl.
C3  Oorschitzs fl.
B3, A3  Ossa fl.
D2  Pawer fl.
C3  Paßerge fl
D1, E1  Pirde fl.
E1, E2  Plussupa fl.
C2  Pralles fl
D2  Pregel fl.
B3  Printz fl.
D3  Prosolasken|fl.
D3  Pysch fl.
E2  Ragup fl.
D2  Rak˙schde fl.
C2  Ram fl.
B2  Raute fl.
E2  Raußwe fl.
D2  Rhaude fl.
A2  Rodaun fl.
D3  Rossocka fl.
D1  RVSSE FL.
D2  S.Zwerupe fl
B2  Sal fl.
D1  Satup fl.
C2  Sautel
D1  Schalteck fl.
E1  Schessua fl.
E2  Schesuppa fl.
E2  Schilup fl.
E2  Schirkup fl.
E2  Schirwinde fl.
D1  Schmeltz fl.
D2, D1  Schnecke fl.
D1  Schustis fl.
D2  Schwartz fl.
E2  Schwatz|fl.
D2  Schwena fl.
E1  Schwentae fl.
E2  Schwentae fl.
B2  Schwente fl.
C2  Sensar fl.
B3  Sirgune fl.
D2  Smacker fl.
C2  Spoy|fl.
D2  Sproy|fl.
C2  Stein fl.
E2  Strige fl.
D1  Szusu fl.
D1  Tabe fl.
D3  Tirtelsche|fl
D2  Troie fl.
B2  Verlornwasser
E3  Vincent fl.
A3  Vistula Weissel fl.
C3  Wadang fl.
D3  Walpusch fl.
C2  Walscha fl.
D1, E1  Weiße fl.
D3  Wentschen|fl.
D1  Wewirsche fl.
E2, D2  Wick fl.
E1  Wilki fl.
D2  Wippe fl.
E2  Wistet fl.
C3  Wolffs fl.
E1  Zadia fl.
E2  Zarcke fl.

Orientations

Quadrant Text
C3  Meridies
A2  Occidens.
E2  Oriens.
C1  Septentrio

Cartouches

Quadrant Text
E1  CARACTERVM HVIVS|Tabulć Explicatio [symbol of large circle with small circle inside:] Metropolis siue magna ciuitas|[symbol of smaller circle with small circle inside:] Vrbs vel Opp.muro cinctum| [symbol as previous, but with extension left and right bottom:] Vrbs cum arce| [symbol as previous, but only one extension bottom right:] Arx [symbol identical to the third presented:] Oppidum| [symbol circle with dot inside:] Arx cum Oppido|[symbol of circle with one extension mid-bottom:] Vicus| [symbol of small circle:] Pagus Parochialis| [symbol of circle with a small cross at the top:] Parochia deuastata| [symbol of circle with plus sign superimposed on it:] Monasterum| [symbol of circle:]Aedificium nobilis| [symbol of circle with two squares behind it:] Aedificium nobilis cum pago| [symbol of simple circle:] Pagus| [symbol of small boatlike structure with three structurs sticking upwards:] Domus Venationis,Iagtpuden [next column horizontal line, ending on the right side in a small square:] Molelendinű ferrariű| [symbol of trinagle with cross on top:] Mons arcis vastatć|D.Germanica|P.Pruthenica|A.Vetus|N.Noua|G Magna|K Parua|W S˙lua|S Lacus See|FL Fluuius|+Locus Vbi olim dimicatum est| [symbol of group of small dots:]Palus.Morrast. [An explanation of the signs used.|A metropolis or large community|A city or town wioth walls.|City with a castle|Castle|Town|Castle with town|Hamlet|Parochial village|Devastated parish|Monastery|Noblemen's buidlding with village|Hunting box|mill made of iron|Mountain with devastated castle|D Deutsch) German|P (Prussian) Pruthenica| A )Alt) Old|N (Neu) New|G (Gross) Large|K (Klein)|W (Wald) Woods|S (See) Lake|FL (Fluss) River| + Place where a battle was fought|Swamp.
A1  PRVSSIAE|REGIONIS SARMATIAE|EVROPEAE NOBILISS.VE:|RA ET NOVA DESCRIPTIO|Auctore|Gasparo Hennebergo Erlichensi Pas:|tore Mulhausensi.|Priuilegio decennali|1584. (A2) (B2) (C1) [A most noble, true and new representation of Prussia, in the European part of the region of Sarmatia. By Gaspar Henneberg of Erlich, pastor of Mülhausen, with a privilege for ten years. 1584.]

Lakes

Quadrant Text
D3  Almoi S.
E2  Alt Snackę|S.
C2  Arschę S.
D2  Aschwein|S.
C3  Austeich S.
D2  Aßeck S.
B3  Bansen S.
D3  Baprot|tę S.
B3, C3  Berdinck S.
E2  Bircke S.
C2, C3  Bissen S.
D2  Bodup S.
E3  Borauen|S.
E2  Bruck|S.
C3  Bugdan S.
C3  Butge S.
E2  Butkoua|S.
D3  Carttę|S
E3  Claus S.
D1, C1  CVRONENSIS LACVS|Curisch haff.
E3  Căpen|S.
C3  Dadei|S.
D2  Dalgabiba S.
D3  Dalt S.
D2, E2  Dargist S.
C3  Daumer S.
D1  Dene|S.
C2  Dingen W.
D3  Dlusentz|S.
E3  Dobrin|S.
C3  Domeraw S.
E2  Donaikę S.
C2  Dost S.
B2  Drausen|Lacus
B3  Dribentz S.
D3  Dulichin|S.
C3, D3  Dumer S.
C3  Elling S.
B3  Erling S.
D2, E2  G Pămer S.
D1  G.Rockę S.
B3  G.Roging S.
D2  G.Sebę S.
D2, E2  Gablick|S.
E2, D2  Gail S.
B3  Gard S
B3  Gaudę S.
B3  Geil S.
D3  Gelland S.
E2  Gerbas|S.
B3  Geserich S.
E3  Goluben|S.
D2, D3  Gorckel S.
D3  Grun|S.
D2, D3  Guber S.
C3  Gugau S.
D2  Hars|S.
E2  Hasen S.
E2  Ilgenit|S.
D3  Ion S.
D3  Iuxt S.
E2  K.Oletzko S.
D3, E3  K.Pămer|S.
D1  K.Roke S.
D2  K.Sebę S.
E3  Kaigrod|S.
C3  Karx S.
D3  Katzę S.
C3  Keckou S.
C3  Kellern S.
C3  Kermes S.
E2  Kleßawisch|S.
C3  Koffentz|S
C3  Konick
D2  Kruku|lanick|S.
E2  Kuckowin S.
D3  Kuina S.
C2  Kusau S.
D3  Kutsch|S.
B3  Labiger|S.
C3  Lais S.
C3  Lang S.
D3  Lang S.
D3  Lapmoski S.
C3  Lauben S.
B3  Lauter|s.
C3  Lembock
D2  Leuętin|S.
B3  Libenitz S.
E2  Lickegin|S.
C2  Loschieinen S.
D3  Lucanisch S.
C3  Malshofen|S
D3  Marschoffer|S.
C3  Marung S
C3, D3  Mater|S.
D3  Ma˙tz|S
B3  Meling S.
E2, D2  Mensel S.
C3  Milisch S.
C2  Minter S.
C3  Morasen S.
E2  Moxt S.
C2  Munkę Se
A3, B3  Nagot|S.
B3  Narinen S.
B3  Nasewir S.
C3, D3  Natatz S.
D3  Nidę S.
C3  Omitsky S.
C3  Pauttę|S.
C2  Petarn S.
D3  Pirfus|S.
D3  Pirwoi|S.
D3  Pirwo˙n|S.
C3  Plautzę S.
D1  Plene S.
C3  Prionę S.
D3  Proberg S.
C3  Purduneck|S
A3  Rensen S.
D3  Ribno S.
E2  Ridsaffa|S.
A2  Rodaun S
E2  Romittę|S.
B3  Roslauf S.
C3  Rostnich S.
D3  S.Zarn|S.
D3, D2  Sallen S.
D3  Saltz|S.
E2  Sanne S.
B3  Sargen S.
E3  Satrinde S.
C3  Schefsk˙|S.
E3  Schelmund|S.
B3  Schilling S.
C3  Schilling S.
C1  Schlada|M Sulbeck.nauigabile.|N Athmath,piscosus. (D1) [The names of the mouths of the river Rusna; A which has stopped to flow; M Navigable; N full of fish.]
C3  Schonetzko|S.
D3  Schos S.
C3  Schrodo|me S.
E2  Schwalge|S.
E2  Schwitgain|S.
D2  Seiser S.
C2  Sensar S.
C3, D3  Sententz S.
D3  Sext|S
D3  Sisdro˙ S.
B3  Skerle S.
E3  Skomandt|S.
E2  Soffon S.
E2  Sonstagk|S.
D3  Spirdîg|S.
D3  Stamme S.
D2  Staswin S.
B3  Stebing|S.
D2  Strengel S.
E2  Strige S.
D3  Strige|S.
D3  Strumpki S.
C3  Sunne S.
E2  Szaren S.
C3  Szarn S.
C3  Szarn S.
C3  Szerűg|S.
D1  Szubil|S.
C3  Thabor|S.
C3  Thim S.
D3  Tiegoszin|S.
E3  Tileuen S.
E3  Tlotzil|ou S.
E3  Trucklin|S.
B3  Trumalz|s.
E3  Viaff S,
E2  Vrskofki S.
C3  Wadong|S.
D3  Wangoi|S.
D3, E3  Warsaw S.
D1  Warsk|e S.
D2  Wedder S.
D3  Weissen S.
D3  Weiß S.
D3  Wentschę|S.
B3  We˙er S.
D3  Wiartel|S
D3  Wilkuski|S.
D3  Wirschbona|S
E2  Wißittę S.
C3  Wolping S.
C2  Worinisch se
D2, C2  Wusen
B3  Wősen S.
D2  Zain S.

For questions/comments concerning this page, please e-mail info@orteliusmaps.com.